vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Ballingsoela bouwt eigen logeergebouw met inkomsten uit Gemeenschapsbos

22-05-2013

Over enkele maanden heeft het dorp Ballingsoela, in het district Brokopondo,een eigen logeerfaciliteit. Het logeergebouw wordt neergezet met opbrengsten van hun gemeenschapsbos. De eerste steen is vrijdag 17 mei gelegd door de Minister van Regionale Ontwikkeling, Stanley Betterson, te midden van enthousiaste dorpsbewoners.

Minister Betterson vindt de ontwikkelingen te Ballingsoela "geweldig". Hij noemde het een historisch moment. Waar elders gemeenschappen met elkaar overhoop zitten, laat Ballingsoela zien hoe het hoort. De Minister zei in zijn toespraak dat Ballingsoela het goede voorbeeld heeft gegeven om het dorp te laten bloeien met eigen middelen en inspanning. Hij vroeg de overige dorpen om het voorbeeld over te nemen. Ook de Districtcommissaris van Brokopondo, mevrouw Yvonne Pinas, is vol lof over deze ontwikkeling in haar district. "Dit heb ik altijd gewild vanaf ik opgroeide, dat gelden van de gemeenschap terug naar de gemeenschap gaan", waren de woorden van de DC. Het district levert zeker een derde van de totale hout productie in Suriname.

Het bijzondere bij deze gebeurtenis is dat de gemeenschap van Ballingsoela dit gebouw opzet, met gemeenschapsgelden welke zijn voortgevloeid uit hun gemeenschapsbos. Het logeergebouw zal rond de SRD 400.000 kosten. Eerder heeft de gemeenschap van het dorp Nw Ganze te Brownsweg geheel in eigen beheer een vergaderzaal opgezet. Deze wordt op 8 juni a.s. feestelijk geopend. Het is de bedoeling dat de dorpen inkomsten genereren voor de aanpak van de eigen ontwikkeling. In het dorp Ballingsoela zal met het logeergebouw inkomsten gegenereerd worden voor het bekostigen van de eigen onderhoud. Maar ook voor uitbreiding of aanpak van andere activiteiten. Het is de bedoeling dat dorpen niet altijd afhankelijk hoeven te zijn van de overheid.

Een gemeenschapsbos wordt toegekend aan een dorp ter ondersteuning van gemeenschapsontwikkelingsactiviteiten in het dorp. Binnen het gemeenschapsbos worden economische activiteiten ontplooid. Er wordt vooral aan houtkap gedaan. De vroegere Houtkap vergunningen (HKV), welke toegekend werden aan de kapitein ten behoeve van het dorp, worden omgezet in gemeenschapsbossen. Het verschil is dat de gemeenschap nu meer inspraak heeft op het gebruik en beheer van de toegekende bossen. Houtkapovereenkomsten worden afgesloten tussen een ondernemer en de kapitein die namens het dorp handelt. Een deel van de inkomsten wordt gestort in een dorpskas. De dorpskas is een rekening van het dorp bij de bank.Er is een dorpscommissie die het beheer heeft over de middelen die in de dorpskas worden gestort.

De afdeling Dorpsontwikkeling van het ministerie van Regionale Ontwikkeling begeleidt dorpen bij het beheer en benutten van gemeenschapsbos gelden. De Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) ziet erop toe dat er op gemeenschapsbos terreinen op een duurzame wijze aan commerciële bosexploitatie gedaan wordt. Hierbij wordt gelet dat de schade aan het bos beperkt blijft, zodanig dat ook in de toekomst commerciële houtkapactiviteiten kunnen geschieden door volgende generaties van de stammen. Zij zorgen er ook voor dat de wettelijke verplichtingen bij houtkap worden nageleefd. Een gemeenschapsbos is dus bestemd voor het duurzaam ontplooien van economische activiteiten zoals o.a. duurzame houtkap, om zodoende financiële middelen te kunnen genereren ter ontwikkeling van het dorp.

NIEUWSBERICHTEN