vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Beëdiging en installatie Districtscommissaris Yvonne W. Pinas van Brokopondo

03-01-2013

Sinds zondag 9 december 2012 heeft het district Brokopondo een nieuwe districtscommissaris. Mw. Yvonne Pinas werd als districtscommissaris beëdigd door President Desiree D. Bouterse. Dit alles heeft plaatsgevonden op het commissariaat te Brokopondo Centrum. Na haar beëdiging werd de nieuwe DC geïnstalleerd door de Minister van Regionale Ontwikkeling, mr. S. Betterson, en werd zij opgespeld met de epouletten door de Direkteur van RO, mw. Genia Lank-Corinde en DC Roline Samsoedien.
De overdacht
Districtscommissaris van Sipaliwini, Naltus Naana, die 4 maandenlang heeft waargenomen als DC van het distrikt Brokopondo heeft overgedragen aan DC Yvonne Pinas middels het ondertekenen van de protocol van overdracht.
In zijn speech gaf DC Naana aan het een waargenoegen te vinden 4 maanden te hebben waargenomen als DC van het distrikt Brokopondo. Het werk was wel heel zwaar, omdat distrikt Brokopondo verschilt van zijn distrikt(Siapiliwini). Vermeldenswaard voor hem was dat er voor het eerst een DC in het distrikt zelf is beëdigd en geïnstalleerd. Tot slot gaf hij de nieuwbakken DC mee dat haar veel werk te wachten staat, maar dat zij met de ondersteuning van haar staf en de lokale bevolking een goede beurt kan maken.
Speech DC Yvonne Pinas
Heel emotioneel kwamen de woorden uit haar mond rollen. Ze nam in herinnering haar functie als parlementariër van distrikt Brokopondo. Ze heeft 14 jaren lang gezeten in de wetgevende macht en nu staat zal ze als DC functioneren, dus als uitvoerende macht om invulling te geven aan de wetten die zijzelf, in de hoedanigheid als parlementariër, heeft gemaakt. Nu ze DC is zal zij het goede werk voortzetten om haar distrikt tot ontwikkeling te brengen. De regering Bouterse- Ameerali staat bekend voor stimulering van zelfwerkzaamheid en daaraan zal zij zeker werken. Ze heeft een ieder bedankt die haar heeft bijgestaan om deze mijlpaal te bereiken en vraagt aan ieder om haar te blijven ondersteunen in de zware taak die haar te wachten staat. Ze heeft de ondersteuning van een ieder nodig om het distrikt Brokopondo tot grotere hoogten te brengen. Dit distrikt staat bekend als het distrikt met veel bodemschatten, maar dat is niet alles wat het te bieden heeft. Ze zal zich meer richten op de landbouw. Er is genoeg grond die ook nog heel vruchtbaar is. Wat ze aan de president vroeg is om gronden te geven aan voornamelijk de vrouwen van het distrikt Brokopondo om aan landbouw te doen, want het zijn de vrouwen in dit distrikt die aan landbouw doen. Verder heeft zij ook aangeven dat zij aandacht zal besteden aan het onderwijssysteem in het distrikt, er moeten meer vakscholen komen in het distrikt. Zij besloot met de woorden:"Wij vrouwen zullen bewijzen dat het wel anders kan in distrikt Brokopondo met een dja dja uma".

Assembleelid van het distrikt Brokopondo, dhr F. Finisie
Palementariër Finisie heeft een opgewekte en bemoedigend lied ten gehore gebracht als inleiding van zijn speech. Verder heeft hij ook aangegeven dat er veel werk aan de winkel is voor de nieuwe burgermoeder en dat zij samen dit distrikt tot ontwikkeling moeten brengen. Vervolgens heeft hij DC Naana bedankt voor het goede werk dat hij verricht heeft als waarnemend DC van Brokopondo. Hij heeft de nieuwbakken burgermoeder veel kracht toegewenst en haar erop geattendeerd dat zij moet weten dat zij veel verantwoordelijkheid heeft genomen op haar schouders. Hij besloot zijn betoog heel plezierig af met een lied dat het publiek echt aan het lachen heeft gezet.

Speech Minister RO
Minister Stanley Betterson feliciteerde het district Brokopondo met de installatie van een nieuwe DC en zei:"Het volk van Brokopondo heeft veel noden. Als burgermoeder kunt u deze noden niet allemaal weghalen, maar u zult uw uiterste best moeten doen om alles wat in uw vermogen ligt, in te zetten om deze noden te kunnen minimaliseren. En als u uw hart op de juiste plaats hebt en weet wat u wilt bereiken, dan zal het zeker lukken". De minister gaf de burgermoeder wat tips mee:
• Controleer voordat u beslist, want wij mensen hebben niet alle wijsheid in pacht. We zijn mensen en kunnen fouten maken , maar moeten ook zo groot zijn om die foutieve beslissingen te herstellen;
• Laat u altijd leiden binnen uw werk door wet en recht;
• Laat u adviseren en doet u uw werk naar eer en geweten;
• Ken uw verantwoordelijkheden, want als het mis gaat, moet de minister van RO het verantwoorden bij DNA en de president, kortom dan zet u de hele regering in problemen. Probeer uw werk zo goed mogelijk te doen.
• U heeft 11 functies als DC en u gaat daarom ook met de andere 16 ministeries moeten samenwerken;
• U zal uw staf nodig hebben, werk samen met hun;
• Luister naar uw volk, samen moeten jullie het doen.
De minister sloot af met de woorden:"Laten we de wereld bewijzen dat we Suriname tot ongekende hoogten kunnen brengen".
Tot slot van het officieel gedeelte heeft de president zijn betoog gedaan. Het geheel is heel feestelijk afgesloten

.

NIEUWSBERICHTEN