vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Bekenmaking

02-12-2014

DISTRICTSCOMMISSARIAAT CORONIE

FRIENDSHIP

Johan Kraagweg #31

TEL: (0)235114 /(0)235129

Fax: (0)235114

OPENBARE AANBESTEDING

 

Door de Districtscommissaris van het district Coronie, de heer A. Ramdhani, zal er een openbare aanbesteding worden gehouden waarbij het hoofd van de Technische Dienst zal optreden als directievoerende instantie

 

Project omschrijving

Besteknummer

Datum, tijd en locatie indiening inschrijving

Datum tijd en locatie opening van de inschrijving

Het leveren en verwerken van 1100m3 klinkzand op de dam langs de "Ramdee Gotro" te Mary's Hoop km 138 in district Coronie

 

03/2014/ctd/dfr

07 januari 2015 tot uiterlijk 10:00 uur.

 

Locatie: afdeling District Financiën en Planning (DFP)

07 januari 2015,

10:05 uur v.m.

 

Locatie: afdeling District Financiën en Planning (DFP)

 

De aanbesteding wordt gehouden conform de procedure van het Aanbestedingsreglement voor Werken in Suriname 1996 (AWS 1996) en de Uitvoeringsvoorwaarden voor Werken in Suriname (UWS 1996).

 

De bestekken zijn vanaf maandag 08 december 2014 te verkrijgen bij de afdeling District Financiën en Planning (DFP) van het Commissariaat Coronie aan de Johan Kraagweg 31, tussen 08:00 u. vm - 14:00 u. nm. De prijs per bestek is SRD 25,- 

Er zal geen restitutie plaatsvinden.

 

De inschrijvingen moeten voor het tijdstip van de uiterste indiening worden gedeponeerd in de gesloten aanbestedingsbus, die geplaatst zal zijn bij de afdeling District Financiën en Planning (DFP) op het Commissariaat van Coronie. Na het tijdstip van indiening zullen er geen inschrijvingen meer geaccepteerd worden.

 

Vragen kunnen tot uiterlijk 04 dagen voor de dag van de aanbesteding schriftelijk worden gesteld aan de afdeling Technische Dienst (htd_cor@hotmail.com).

 

 

Coronie, 02 december 2014

 

De Districtscommissaris
van Coronie,

 

De heer A. Ramdhani

NIEUWSBERICHTEN