vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Boskopu op weg naar Decentralisatie radio in Suriname

12-07-2013

Na 26 jaar aan 'volksradio' gedaan te hebben met gebruik van het Sranan als taalgebruik in de uitzending, slaat radio Boskopu nu een bredere weg in. Vanuit de gedachte die op 7 juni 1987 werd ingevoerd; dat het volk recht heeft op eenvoudige wijze te vernemen wat er gebeurt in het land, gaat men nu naar mensen ontwikkelingsbewust maken via radioprogramma's en muziekboodschappen. De uitdaging voor de omroepleider Johannes Tojo is hiermede groter dan voorheen. Met zijn team van 10 mediawerkers zal hij invulling geven aan wat men noemt community radio plus. De plus is het gedeelte waarbij het decentralisatie proces in allerlei radiovormen gebracht zal worden.

Terug in de tijd
Het is de gewezen president van de Republiek Suriname, Jules Albert Wijndenbosch, die vanuit de gedachte van decentralisatie samen met mediadeskundigen als Borger Breeveld en wijlen Robert Wijdenbosch, in 1987 een begin hebben gemaakt met het 'volksradio' concept. Dit concept zou ertoe leiden dat waar dan ook in Suriname, iedereen kon vernemen wat er gedaan werd door de regering. Dit op een manier die begrijpelijk en verstaanbaar was voor een ieder. Het gebruik van het Sranan in de uitzending was toen een tool, daar meer dan 80% van de bevolking deze taal verstaat. De missie en visie was toen gericht op: radio maken voor en door het volk. Hierdoor kreeg je in bijna elk district een radio Boskopu (Commewijne, Coronie, Nickerie, Para, Paramaribo en Saramacca).

Community radio plus concept
Wij kennen het gegeven dat de beste burger, de goed geïnformeerde burger is. In zijn evaluatie interview wees minister Stanley Betterson van Regionale Ontwikkeling op het feit dat hij van oordeel is dat zijn ministerie haar stempel moet drukken op de samenleving. In deze moet dit ministerie een voorhoederol spelen om mensen ontwikkelingsbewust te maken. Een van de werkarmen binnen dit ministerie om hieraan invulling te geven is radio Boskopu Paramaribo. Het beleid van Boskopu anno 2013 is daarom gericht op: het vergroten van de bijdrage die burgers kunnen leveren aan de ontwikkeling van de eigen omgeving. Hierbij gaat het erom dat mensen bewust zijn van de eigen bijdrage om te komen tot bloei en groei van hun leefgebied (dorp, wijk, straat, district). Dit alles ligt vervat binnen het decentralisatie proces als te zijn burgerparticipatie op elk denkbaar niveau. Het systeem van 'winti wai lanti pai' wil deze regering wegwerken vandaar dat districten zelfstandig worden gemaakt en hierdoor hun eigen fonds hebben waar middelen in komen om zelf de aandachtspunten in het gebied aan te pakken. Radio Boskopu zal met haar uitzendingen de boodschap in verteerbare vormen brengen voor personen. Hierdoor wordt het bewustzijn via de radio begeleid en ondersteund in een doorlopende fase.

Werken aan vernieuwde format uitzending
Met de vernieuwde gedachte in zijn achterhoofd is Johannes Tojo, een van de mannen van het eerste uur bij dit radiostation, bezig aan het uitzetten van een format. Elk station heeft een eigen kenmerk waaraan dat station te herkennen is, dus ook zo zal radio Boskopu zijn kenmerk hebben van 'dit zijn wij en dit bieden wij aan'. Boskopu richt zich op de gemengde samenstelling van de bevolking in Suriname. De tijd is nu hier dat ieder daadwerkelijk aan zijn trekken komt op bescheiden wijze. De discussie over wat is nu Surinaamse muziek heeft zijn eigen patroon en alles wat door Surinamers is gecomponeerd behoort tot Surinaamse muziek bij dit voorlichtingsstation. Met de tijd ligt het format concept af en zal geleidelijk aan worden overgegaan tot invulling geven in de uitzending hieraan weet Tojo te vertellen. 'Het personeel is gemotiveerd en samen met het personeel zal invulling worden gegeven aan deze zware taak van decentralisatie radio met informatie en muziek voor Suriname' zegt de omroepleider Johannes Tojo.

Toekomstbeeld radio Boskopu Paramaribo
Naast diverse kleine technische vernieuwingen en upgraden van het personeel, is nu in studie de verzelfstandiging van deze unit van de afdeling Voorlichting & Burgerparticipatie van RO. Hierdoor kan het beoogd doel met Boskopu efficiënt bereikt worden. Het hebben van een eigen gebouw  met alle faciliteiten, waar ook aan gewerkt wordt, zal maken dat zowel de input als output van radio Boskopu Paramaribo binnen de overige interne beleidsdoelen beter tot zijn recht zal komen. Het gaat er immers om dat het ontwikkelingsbewustzijn van de gemeenschap ook intern meegroeit bij dit station. De taak van decentralisatie radio voor Boskopu is nu in opmaak.

Radio Boskopu is te beluisteren op 93.5 FM.

 

NIEUWSBERICHTEN