vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Capaciteitsversterking kleine landbouwers in het ressort Pamaka

24-03-2014

Dit project is een project dat geïnitieerd is door Stg. Wan Mama Pikien ten behoeve van de lokale bewoners in het Ressort Pamaka en het is bedoeld om de bewoners te versterken in organisatorische, planning- en ondernemingsvaardigheden. Het doel is om de bewoners te stimuleren/motiveren om te ondernemen en middels zelfwerkzaamheid een bijdage te leveren aan de ontwikkeling van hun gemeenschappen (in totaal ongeveer 1948 personen).

Het hoofddoel is:
"het vergroten van kennis, inzicht en denkvermogen van de leden van de lokale organisaties en overige sleutel personen op landbouwkundig gebied om bij te dragen aan de duurzame verbetering van de leefsituatie in het ressort Paramacca".
De subdoelen zijn:
1. Het oprichten van een coöperatieve organisatie van kleine landbouwers
2. Verhogen van het inkomen van kleine landbouwers
3. Het bevorderen van de samenwerking met andere partners w.o. de overheid en andere NGO's.
4. Het stimuleren en bewust maken van de vrouwen van het Paramaccaans gemeenschap t.a.v. zelfredzaamheid en ondernemerschap.Minister Betterson en Staf bij het ondertekenen van de overeenkomst met DC Boejoekoe

De totale kosten van dit project zijn geraamd op SRD 192.080, waarbij de eigen bijdrage gesteld kan worden op SRD 9.604. Het restant SRD 182.476 wordt dan de bijdrage van het ministerie van Regionale Ontwikkeling. De duur van het project is gesteld op 8 maanden na het tekenen van de overeenkomst.

De doelgroep bestaat uit landbouwers die geïdentificeerd zijn, voornamelijk vrouwen die georganiseerd zijn in enkele vrouwen organisaties. De leeftijdsklasse varieert tussen 14 en 60 jaar en de groep die betrokken is bij dit project bestaat uit 200 vrouwen uit 11 dorpen van het Pamacca gebied en de Marowijnerivier.

Op donderdag 20 maart werd de overeenkomst getekend door de direkteur van RO, Mw Ifna Vrede, de Districtscommissaris van het bestuursressort Pamaka, dhr. Mavrick Boejoekoe, en de voorzitter van Stg. Wan Mama Pikien, dhr. Leroy Jack.
Deze stichting heeft het projekt geïnitieerd in samenwerking met de DC van het gebied en de indiening volgde daarna bij het ministerie van RO. Dit nadat er een meeting in 2012 was tussen de verschillende NGO's en CBO's enerzijds en het ministerie van RO, waarbij de organisaties werden aangemoedigd om projekten te schrijven en in te dienen bij het ministerie. Dit projekt kan gezien worden als de eerste na de oproep tot indiening.
Deze Stichting is een overkoepelende organisatie tussen verschillende NGO's en CBO's (6 in totaal), wat aangeeft dat deze Stichting een grote is.

De algehele monitoring van het projekt ligt bij het districtscommissariaat van het Ressort Pamaka en de afdeling Ondernemerschap Binnenland van het ministerie van Regionale Ontwikkeling.

NIEUWSBERICHTEN