Overheid


Commissariaat Wanica Noord-West houdt reguliere controles bij eethuizen (2)

24-10-2017

Deze inspecties vinden plaats in samenwerking met het BOG, de Brandweer en het Districtscommissariaat.

Behalve controle op de hygienische situatie bij de diverse eetgelegenheden  wordt ook gelet op de sluitingstijden van de bars. Naast de reguliere inspectie doet de DC een beroep op de gemeenschap om bij het constateren van ongeregeldheden, deze door te spelen aan de afdeling Milieu en Gezondheidsdienst van het commissariaat. Men kan zich ook wenden tot de bestuurskantoren in de desbetreffende ressorten.

In eerste instantie wordt er door middel van een waarschuwing een termijn vastgesteld waarin alles in orde moet worden gemaakt, indien er sprake was van het niet naleven van de regels. Indien de vergunninghouders zich niet houden aan de  vastgestelde voorwaarden, wordt er overgegaan tot sluiting. Een sluiting wordt bepaald en uitgevoerd door de burgervader.

NIEUWSBERICHTEN