vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Communicatie, eenheid en samenwerking droom binnen het bestuursressort Kabalebo

04-02-2014

Bij de hoorzittingen in West Suriname, met name in de dorpen Apoera, Section en Washabo, is duidelijk naar voren gekomen dat zij snachten naar eenheid en samenwerking van de totale locale gemeenschap om dit gebied tot definitieve economisch bloei te brengen. Deze dorpen, vallen onder het bestuursressort Kabalebo waar overwegend Inheemsen wonen. Zowel de Burgervader, dc Jurel, als de Kapiteins zijn het er over eens dat gewerkt dient te worden aan betere onderlinge communicatie en dat zaken op een rij gezet moeten worden om niet steeds te vervallen in herhaalde opsommingen bij de jaarlijks terugkerende hoorzittingen op ressort niveau.

Communicatie breed probleem
Zowel bij de hoorzitting te Apoera als die te Washabo is het communicatieprobleem identiek. Het ging niet alleen om de communicatie tussen personen maar ook de telecommunicatie en de communicatiewegen. De roep van kapitein Mac-Intosch van Washabo om een visie op te bouwen en blijvend te evalueren geeft duidelijk aan, dat binnen dit ressort er nagedacht is over hoe beter te kunnen communiceren. Partijen in deze zijn voor de Kapitein allereerst de gemeenschap zelf, de structuren van de overheid in het gebied en ondernemingen die ontwikkeling brengen. In Apoera gaf een leerkracht aan dat op het gebied van educatieve communicatie er totaal geen aanbod is. Behoefte aan meerdere ruimtes voor internet gebruik, het ontberen van nieuws zowel via radio als televisie ziet zij als stilstaande ontwikkeling. Kinderen hebben ruimte nodig zich te kunnen oriënteren en dat gaat stroef in Apoera. Het beeld van Washabo ziet er wel wat anders uit, daar is er een community omgeving met school, voetbalveld, speeltuin annex markt, doch de wijze van onderhoud en groei zal de Kapitein aanstaande zaterdag bespreken met zijn gemeenschap.

De hoorzittingen waren niet groot in opkomst en in Apoera gaf dc Jurel aan dat de Ressortraad moet nagaan hoe het komt dat burgers niet optimaal willen deelnemen. Op het gebied van communicatie is er een tekort aan ict-mogelijkheden, media news coverage en de interpersoonlijke communicatie. Wat de communicatie wegen aangaan verlangt men naar het openstellen van de route Apoera - Nickerie die zowel binnen handel, transport als volksgezondheid een verademing zal zijn vanwege de kortere afstand (85 km) dan de lange reis van bijkans 400 km naar Paramaribo. De dc is bezig met de weg van Apoera naar Washabo en ziet graag burgerparticipatie van pas komen als het moment daar is om te betegelen.

Onderwijs, volksgezondheid en sportontwikkeling
Als het om onderwijs gaat werden voorstellen gedaan om:
- lokale krachten te stimuleren leerkrachten te worden en de positie te geven die hen toekomt;
- Verbetering van het bustransport voor deze doelgroep alsook leerlingen;
- Voldoende en ruime woningen voor leerkrachten te bouwen, alsook in acht nemen van het sociaal leven van deze doelgroep, zoals de verre afstand van soms het gezin.
Kapitein Lewis van Apoera deed hierbij een vergelijk waar bustransport in kleine busjes die een gevaar vormen voor de openbare veiligheid woekerbedragen vragen. Een reis Apoera - Paramaribo - Apoera kost SRD 300 terwijl een reis Witagron - Paramaribo - Witagron SRD 60 kost met een bus. Ingrijpen of voorstellen voor TCT hierover ziet de Kapitein graag gebeuren. Studeren door onze kinderen in Paramaribo of Nickerie is een kostbare zaak die niet een ieder kan opbrengen gedurende de studieperiode. Versoepeling van het openbaar vervoer alsook upgraden van het vliegveld en vliegverkeer behoren tot oplossingen. Er is een vliegveld maar er zijn geen deskundigen die helpen bij landingen enzovoorts gaf een bezoeker aan.

Binnen de gezondheidszorg is er een onderbezetting en de Medische Zending die de dienst daar uitmaakt, kan niet ten volle deze dienst verlenen. Bij drukte en hoogtij dagen is er één broeder in Apoera en een zuster in Washabo. Basis equipment voor acute hulp is niet altijd optimaal. Dc Jurel gaf aan dat er harde noten zijn gekraakt over de garantie binnen de dienstverlening op het gebied van de volksgezondheid. Binnenkort komen er maatregelen waarbij de zorg wordt uitgebreid in netwerk verband waarbij zowel de Medische Zending, de Regionale Gezondheids Dienst (RGD) als het Streekziekenhuis Nickerie een rol zullen spelen. Het steeds afhangen van mankracht is de bevolking zat en willen dat er geen woorden meer worden vuilgemaakt over en weer maar daadkracht. "zet 3 arsten hier en faciliteer ze", legt een burger uit na de hoorzitting.

Talent zit goed in dit ressort en men wil dat er een unit van Sportzaken in Kabalebo komt en dat er instructeurs worden opgeleid om het werk te doen met de jeugd die doelloos sport zonder upgrade naar 'metaal winnen voor Suriname'

.
Grondenrechten
Beide kapiteins (Lewis en Mac-Intosch) hebben aangegeven dat tot op heden de rechten op de grond voor de Inheemsen nog niet is geregeld. De geruchten dat er dagelijks houtkap, steenslag en andersoortige grote vergunningen worden verstrekt of zijn afgegeven is een doorn in het oog van de totale samenleving. Wij willen altijd een win-win deal met iedereen aangaan, maar niet op zo'n manier stelt de kapitein. Je kan dan zeggen een gerucht is een gerucht en niet waarde vast maar wij zien wat er gebeurt in het veld zegt Mac-Intosh. Hij gaf de RR mee na te gaan hoe het kan dat 40.000 ha is afgestaan aan derden voor ontwikkelingsprojecten in Apoera.

NIEUWSBERICHTEN