Overheid


Dc Jurel wil dringend regelgeving op zwaar transport in Para (1)

10-01-2018

 Op de primaire wegen is er continu transport van rondhout, sedimenten, brandstof en andere grote ladingen bestemd voor bedrijfsvoeringen in Para en haar grens districten.

Gebleken is dat de veiligheidsactoren niet adequaat kunnen optreden tegen overtreders van de maximaal toegestane aslast, vanwege het ontbreken van formele wetgeving en controle faciliteiten. De politie beschikt niet over weegbruggen/weegmatten en andere faciliteiten om overtreders staande te houden en beslaglegging te plegen.

De wegen en bruggen in het district Para raken beschadigd, waardoor de veiligheid van weggebruikers in gevaar wordt gebracht. Ook de elektrische overhead kabels van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) en kabels van Telesur worden steeds kapot getrokken door onder andere containertransport. Voor de gemeenschappen van de verschillende dorpen in het district, is het af en aan rijden over de wegen heel moeilijk. Vele van de wegen zijn onbegaanbaar, terwijl controle  en de nodige sancties op zwaar transport ontbreken.

Er is steeds geprobeerd om de conditie van de wegen in het achterliggend gebied te sparen door minder hout producten via deze wegen te vervoeren. Afspraken tussen de districtsleiding, het traditioneel bestuur en ondernemers worden vaak niet nageleefd. Districtscommissaris Armand Jurel heeft de volksvertegenwoordigers gevraagd om de handen ineen te slaan en voorstellen te doen aan de regering om te komen tot regelgeving. De burgervader zal in de komende dagen werkbezoeken afleggen in het Carolina gebied en overleg plegen met de traditionele besturen aldaar.

NIEUWSBERICHTEN