vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


DC Jurel's formule: Apoera veranderen met 'wroko tranga together

03-06-2013

Armand Jurel, is door de minister van Regionale Ontwikkeling op 1 juni geïnstalleerd als districtscommissaris (dc) van het bestuursressort Kabalebo. De epouletten werden hem opgespeld door de Deken van de dc's, Roline Samsoedin, en waarnemend directeur van Regionale Ontwikkeling, Jennyfer Wachter. Deze plechtigheid heeft plaatsgevonden te Apoera. Met deze handeling beschikt het bestuursressort Kabalebo over een nieuwe districtscommissaris. Jurel die van huisuit jurist is, heeft voornemens zijn bestuur in dit ressort byzonder strak te houden om te komen tot verdere bloei van dit gebied. "Een ieder die in dit ressort schandalige of abangi-achtige dingen willen doen, u bent gewaarschuwd" gaf de nieuwbakken dc zelfverzekerd aan. Hij heeft in zijn speech getoond te willen gaan voor slagvaardigheid en Apoera, waar hij gevestigd is, milieu- en toeristvriendelijk te maken. Volksgezondheid is voor hem een centraal gegeven om goed te kunnen werken in het ressort.
Geen toverstok verwachtingen maar wel Apoera als stad
Kapitein Carlo Lewis van het dorp Apoera heeft in zijn speech aangehaald dat de gemeenschap van West Suriname, geen toverstok verwachtingen heeft van de dc. Zij beseffen dat zaken samen en in overleg zullen worden aangepakt. Het is naar zeggen van de kapitein geen hocus pocus en dan staat er een stenenproject of kippenproject. Hij wees de gemeenschap erop, dat de vreugde die er nu is onder de gemeenschap, dat dit zo blijft naar de dc toe. Lesly Artist DNA-lid en voorzitter van de VIDS, waar alle indianenstammen zitten verenigd in Suriname, voelt zich erg betrokken binnen de voordracht tot benoeming van deze dc. In zijn speech liet hij de revue passeren van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS) alsook de voornemens om als indianen organisatie impact te hebben. De droom van Apoera tot stad verheffen ziet Artist met deze dc een werkelijkheid worden. Hij gaf hem een wenk dat dit een opdracht moet worden. Het voorwerk is reeds gedaan door de scheidende dc van dit gebied Roliene Samsoedin, liet Artist de aanwezigen weten. Apoera als stad is niet een job voor de dc alleen maar voor iedereen die in West Suriname woont. "Laten wij groot denken en niet terugdenken over zaken die verkeerd zijn gegaan", aldus de VIDS voorzitter.

Grote verantwoordelijkheid DC
In zijn eerste speech gaf de DC aan dat met het aanvaarden van dit ambt er een grote mate van verantwoordelijkheid op zijn schouders rust. De dc is de motor binnen het decentralisatie proces die in Suriname is ingezet. Kabalebo is een level 2 district en met deze dc gaat het om volledig gecertificeerd te worden. Met zijn juridische achtergrond alsook zijn voormalig functioneren als politieagent op diverse niveau's is zijn mate aan discipline erg hoog. Ontwikkeling begint bij hem met ordelijkheid, netheid en discipline. In zijn ontwikkelingsvisie staat de mens centraal. Zijn eerste actie is nagaan wat er aan kader in dit district is en wat mensen binnen de gemeenschap kunnen doen. Het milieu zal ook gelijk worden aangepakt. Dichtbegroeide wegen en bossen zullen schoongemaakt worden. Ook ondernemerschap zal worden aangepakt, kappers- en carwash zaken zijn direct inkomsten genererend. Onderwijs en vorming van het volk van Kabalebo zullen een centrale rol innemen binnen de werkzaamheden van de DC.
Mini ziekenhuis voor Apoera
Binnen zijn speech gaf de DC aan dat er voor Apoera een mini ziekenhuis zal worden gebouwd met volledige sponsoring van de onderneming Greenheart. Dit is een samenwerking die vanuit bemiddeling van het Streekziekenhuis Nickerie totstand is gekomen. Ook het hebben van een permanente arts voor Apoera is binnenkort een feit gaf de nieuwbakken dc aan. In zijn speech werd verder het ondernemend zijn naar voren gebracht en het versterken van wat je kan. Herhaaldelijk werd naar voren gebracht dat de kinderen een zegen zijn des Heren. Dit geeft aan dat dc Jurel toekomst gericht denkend is en ondernemend aangesteld.
Samenwerken in welke positie dan ook
"De beste stuurlui staat aan wal", met deze woorden bereidde minister Betterson de dc voor op de mogelijke kritiek die bij de uitvoering van zijn functie aan te pas kunnen komen. Betterson, die op een zeer luchtige wijze de burgervader bemoedigde, heeft het constant gehad over herkennen van zaken, afwegen van belangen en te denken en handelen binnen het kader van wet en recht.
Ook minister Abrahams benadrukte in zijn toespraak, als afgezant van president Bouterse, het belang van elkaar ondersteunen. Abrahams ging terug naar de voorgaande dc's die leiding hebben gegeven aan het gebied. Ieder heeft op zijn manier een proces opgestart dat nu verder zal worden afgehandeld. Zo bracht hij in herinnering het werk van DC Seenanan-Lingaard en Roliene Samsoedin. Bij het leidinggeven aan het ressort Kabalebo (Apoera, Section en Washabo) heeft naar zeggen van Abrahams, de gemeenschap toenmalig dc Lingaard geen ondersteuning gegeven. Wil je ontwikkeling hebben dan moet je rust hebben in je omgeving. Abrahams deed een beroep op de 3 Kapiteins van het ressort Kabalebo, Jurel volledig te ondersteunen. "Het is één van u, als hij faalt heeft u gefaald" zegt Abrahams.DC Jurel kantoor
Samsoedin mens met vleugels
Alle sprekers hebben hun lof uitgesproken over de scheidende dc Roliene Samsoedin. Haar menszijn als werkwijze is voor vele huidige dc's een bron van inspiratie. Minister Ramon Abrahams heeft Samsoedin haar volgende missie publiekelijk bekend gemaakt.
Zij zal dc Graciëlla Emanuel van het Matawaigebied moeten ondersteunen. Het Matawaigebied dat ligt in het bestuursressort Boven-Saramacca heeft nog geen Bestuurscentrum. Samsoedin zal dit moeten opzetten met de menskracht die daar aanwezig is. Abrahams wees de Deken erop dat deze uitdaging nog zwaarder zal zijn. In dit gebied is de electrificatie schaars, beperkt of niet aanwezig. Samsoedin die dit alles over zich heen liet komen bij de installatie zette een smile op bij het aanhoren van haar nieuwe missie.Dans optreden tijdens de installatie van DC Jurel

 

 

NIEUWSBERICHTEN