vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


De districten houden ressortshoorzittingen

08-01-2013

Jaarlijks moet elk district een begroting opstellen en deze tot uiterlijk eind mei van het lopend jaar indienen bij de minister van Regionale Ontwikkeling. Voorafgaand aan het indienen van de districtsbegrotingen worden er eerst ressortshoorzittingen gehouden. De ressorthoorzittingen  worden door de ressortraadsleden in hun ressort gehouden. De ressortplannen worden samengesteld aan de hand van de hoorzittingen die worden gehouden in de ressorten. Hier komen burgers aan het woord, waarbij zij een inbreng heeft tot medebepaling van de ontwikkeling van het ressort/district. De ressortraden moeten eind februari het ressortplan finaliseren en opsturen naar de Districtsraad. De Districtsraad verzamelt alle wensen en grieven uit de diverse ressortplannen en stelt van daaruit een districtplan op. Zo zal het district Wanica op vrijdag 11 januari een aanvang maken met de ressort hoorzittingen in het ressort Saramaccapolder.

 

NIEUWSBERICHTEN