vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


De Kwinti’s

04-02-2014

Een langslepend conflict onder de stam der Kwinti's zorgde voor verdeeldheid en stagnatie van de ontwikkeling in hun dorpen. In opdracht van granman Aboikoni  van de stam der Saramaccaners bemiddelde een groep onder leiding van hoofdkapitein Wijnerman in het conflict. Op 9 januari  vertrok de bemiddelingsdelegatie naar Witagron, waar zij enkele dagen met de Kwinti gemeenschap hebben vergaderd. Het ministerie van RO is belast met het onderhouden van het contact tussen de overheid en traditioneel gezag en het stimuleren van de ontwikkeling in de dorpen. Uit hoofde hiervan heeft het ministerie de delegatie ondersteund in logistieke zaken ter realisatie van de vergadering te Witagron. Op dinsdag 4 februari heeft de bemiddelingsdelegatie en delen van het traditioneel gezag der Kwinti's de leiding van het ministerie geïnformeerd over de vergaderingen. Zij gaven aan dat de bemiddelingspoging succesvol is geweest en partijen zich hebben verzoend. Er zijn enkele afspraken gemaakt waaronder het begeleiden van de stam door de bemiddelingsgroep gedurende 1 jaar en het reguleren van gemeenschapsbos activiteiten. Het ministerie zal zowel de bemiddelingsgroep als de stam ondersteunen in haar werkzaamheden ten behoeve van de ontwikkeling van de dorpen der Kwinti's.

NIEUWSBERICHTEN