vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Decentralisatie en transparantie

12-07-2013

Op donderdag 11 juli, zijn in het district Wanica de  contracten voor de wegen proefprojecten getekend, in het kader van het DLGP-2 Programma. "Ergens in het veld, onder een tent", zoals de DLGP-Managing Director, Bas Ahmadali, dat altijd zegt. Deze wegen-proefproject is de laatste in het DLGP-2 (decentralisatie) programma, die in 2014 afloopt.
Een van de doelen van het decentralisatie programma is om de lokale overheid dichter bij de bevolking te brengen. Dat wil zeggen, om de lokale overheid bereikbaarder te maken voor de burgers, de communicatie en samenwerking tussen overheid en burgers te vergroten. Het ondertekenen van de contracten met de aannemers die het werk de komende maanden moeten uitvoeren, is daarom één van de acties om hieraan invulling te geven. In plaats van op het kantoor van de districtscommissaris, vindt de ondertekening plaats aan de Pandit Sitaldienweg. Bij de ondertekening gaat het om de bestrating van de Mireilleweg en de Pandit Sitaldienweg in het ressort Saramaccapolder en de Faroek Azemstraat, Napoleonweg en de Sunilweg in het ressort Kwatta. Het project zal binnen 6 maanden worden uitgevoerd.
Een andere bijzonderheid aan de uitvoering van deze projecten is het instellen van buurtcomités. De burgers worden betrokken bij de uitvoering van deze bestratingsprojecten. In een buurtvergadering zijn de buurtbewoners geïnformeerd over het project en over het doel van een buurtcomité. De districtscommissaris, Rawien Jiawan, was zelf bij de vergaderingen met de buurtbewoners aanwezig, om ze te motiveren zitting te nemen in het buurtcomité  en deze te installeren. Burgers hebben zich vrijwillig opgegeven om zitting te nemen in de buurtcommités. Binnenkort worden zij nader geïnformeerd over het project.

NIEUWSBERICHTEN