vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Dialoog over Grondenrechten

10-05-2017

Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling is op vrijdag 5 mei 2017 een dialoogronde gestart met Afro Surinamers van het Binnenland. Dit ter voortzetting van het traject om te komen tot een definitieve en duurzame oplossing van het grondenrechtenvraagstuk in Suriname. Begin april was het dialoog met de Inheemse stappen al opgepakt.
Tijdens deze vergadering hebben vertegenwoordigers van de directoraten Duurzame Ontwikkeling Inheemsen (DOI) en Duurzame Ontwikkeling Afro Surinamers Binnenland (DOAS) samen met representanten van alle stammen gesproken over het grondenrechtenvraagstuk. Alle stammen waren vertegenwoordigd, met uitzondering van de Paramaccaners, omdat zij zich midden in een rouwproces bevinden in verband met het overlijden van hun granman, Samuel Forster, twee maanden geleden. De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 13 mei. Het is de bedoeling om met het vervolg van die besprekingen te komen tot een gezamenlijke verklaring tussen de regering, Afro Surinamers van Binnenland, en Inheemsen om het pad voort te zetten om te komen tot erkenning van grondenrechten.
Zowel het ministerie, als de Afro Surinamers van het Binnenland en de Inheemsen, zijn tot de conclusie gekomen dat het goed is om de gesprekken te vervolgen. Alle participeren groepen hebben hun volledige medewerking toegezegd. Op 9 augustus, Dag van de Inheemsen, wil de regering met een gezamenlijke verklaring uitkomen betreffende de oplossing van het grondenrechtenvraagstuk. Er is een tweede bespreking gepland, dan zal van gedachten worden gewisseld over een stappenplan.

NIEUWSBERICHTEN