vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Districtsbegrotingen 2017 zijn ingediend

27-05-2016

Op donderdag 26 mei 2016, zijn de districtsbegrotingen over het dienstjaar 2017 ingediend bij de minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan. Verschillende districtscommissarissen hebben de hoop uitgesproken dat hetgeen in de districtsplannen is opgenomen ook daadwerkelijk voor het grootste deel wordt uitgevoerd. De plannen zijn voortgevloeid uit de gehouden hoorzittingen, die landelijk zijn gehouden in de verschillende ressorten, waarbij de bevolking in de gelegenheid is gesteld om hun bijdrage te leveren. De minister stond ook stil bij wat hij noemt het mooie van het systeem waarbij burgers zelf aangeven wat zij in hun district gedaan willen hebben en de Ressortraads- en Districtsraadsleden verder hebben gewerkt aan het eindproduct. DC R Samdoedien overhangdigt districtsbegroting 2017 aan Minister Dikan
Minister Dikan heeft de noodkreten aangehoord en heeft aangegeven dat hij zich zal inzetten voor het verbeteren van de uitvoering van de districtsplannen. Van zijn kant heeft hij ook hoge verwachtingen van bijvoorbeeld het plan van bestuursressort Paramacca, vanwege de opkomende economische activiteiten in het ressort. De DC’s van Sipaliwini hebben extra aandacht gevraagd voor hun gebied. De minister is van mening dat voor het tot ontwikkeling brengen van het gebied, een van de voorwaarden is dat de DC’s en bestuursambtenaren ter plaatse moeten zijn in het gebied. Het gebied proberen te ontwikkelen vanuit de Zwartenhovenbrugstraat zal moeilijk gaan, in de ressorten zelf moet er beleid gemaakt worden en naar oplossingsmodellen gezocht worden. Het opdelen van het district in bestuursressorten, met bijna elk een eigen DC, en het opzetten van bestuurscentra in de verschillende ressorten moeten bijdragen aan het versnellen van de ontwikkeling, wanneer ook de DC’s hun standplaats nemen in de ressorten.
Verder heeft de minister aangegeven dat met de huidige financiële situatie in het land, wij voor grote uitdagingen staan. Hij riep iedereen op om een bijdrage te leveren om te geraken uit het dal waar wij in zijn, aan de zij staan klagen zal ons niet eruit helpen. Creativiteit moet aan de dag worden gelegd, dat zal ons alleen maar sterk maken. Hij gaf aan dat het ministerie haar internationale betrekkingen zal versterken om financieringsbronnen aan te boren. Deze werkwijze begint al vruchten af te werpen. Ook het financieren van de districtsplannen worden meegenomen in het traject.
De districtsplannen en begrotingen zullen verder worden opgestuurd naar het ministerie van Financiën, waarbij de projecten uiteindelijk de verschillende ministeries moeten bereiken om opgenomen te worden in de begroting van desbetreffende ministeries.

 

NIEUWSBERICHTEN