Overheid


Districtscommissaris Armand Jurel: “Je doet je best om het later beter te hebben”

13-12-2017

“Sta op en geef je leerkrachten een stevig  applaus als uiting van waardering”.  Zo begon de burgervader elk motivatiegesprek op de diverse scholen in Para. “Leerlingen moeten bewust zijn van de inzet van de leerkrachten, die dagelijks onder elke omstandigheid hun best doen om hen te vormen en op te voeden. Zij moeten respect voor zichzelf en hun leerkrachten hebben”, zei DC Jurel.

De bewindsman heeft praktische factoren die van belang zijn voor de aandrift van leerlingen om hun best te doen op school, zoals spontaniteit, doorzettingsvermogen en respect.  “ leerlingen die spontaan hun boeken pakken voor studie, zijn gemotiveerd om goede resultaten te boeken.  Klasgenoten wiens ouders het minder goed hebben en daardoor sjofel gekleed gaan, moeten niet uitgelachen worden, maar juist ondersteund worden om gezamenlijk de eindstreep te halen”, benadrukte hij met een ernstige blik.

Alle examenleerlingen van het Voortgezet Onderwijs op Junioren niveau (VOJ),  hebben persoonlijke aandacht gehad van de burgervader, waar hij gevraagd heeft aan deze leerlingen om goed voorbereid deel te nemen aan de School Onderzoeken (SO)-rondes en het examen gedurende het geheel schooljaar.

NIEUWSBERICHTEN