vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Districtsplannen 2014 ingediend

08-04-2013

Om opgenomen te worden in de staatsbegroting, moeten de lokaal opgestelde plannen hun weg vinden naar de centrale overheid. Door indiening bij de minister van Regionale Ontwikkeling, vinden de plannen verder, via de minister van Financiën, hun weg naar de verschillende departementen.

De indiening van de districtsplannen voor het dienstjaar 2014, vond op vrijdag 5 april plaats. De onderdirecteur Districtsbestuur en Decentralisatie, thans waarnemend directeur op RO, mw. Jennyfer Jozefzoon-Wachter gaf aan dat jaarlijks districtsplannen ingediend worden. De opstelling van deze plannen is voorafgegaan door hoorzittingen die gehouden zijn in alle ressorten van de desbetreffende districten. Tijdens deze hoorzittingen werden beleidsopties aangedragen door de bewoners van deze ressorten. De bewoners hebben projecten of zaken aangehaald die zij aangepakt of verbeterd willen zien in hun ressort. De bijdrage van de burgers is vervolgens verwerkt in de districtsplannen.

De indiening

De districtscommissaris, die tevens voorzitter is van de Districtsraad, of een lid van de Districtsraad, heeft het districtsplan overhandigd aan de minister van Regionale Ontwikkeling, mr. Stanley Betterson. De Districtscommissarissen hebben bij de indiening gebruik gemaakt van de gelegenheid om hun misgenoegen kenbaar te maken aan de minister. Met name met betrekking tot het beperkte budget dat zij elk jaar krijgen voor de uitvoering van projecten in hun district.

Betoog Minister

In zijn betoog gaf de minister aan dat er heel veel ontevredenheid is over de uitvoering van de districtsplannen. "Terecht", zegt hij, "want als je plannen maakt en deze indient, wil je graag zien dat deze uitgevoerd worden". Met betrekking tot het beperkte budget gaf hij aan dat de overheid niet meer kan uitgeven, dan wat binnen haar bereik is. Er moet volgens hem met een ander systeem gewerkt worden. De overheid zou naar een ander model van uitvoering moeten kijken. Kortom, er moeten prioriteiten gesteld worden. Verder gaf de minister aan dat de communicatie met burgers verbeterd moet worden. De regering moet kunnen aangeven wat niet uitgevoerd zal kunnen worden en waarom niet. Verder zouden andere mogelijkheden bekeken moeten worden om alsnog projecten te kunnen uitvoeren. Ook gaf hij aan dat verder moet worden overgegaan tot regionalisering van de begroting, elk deel van het land moet een pot hebben zodat ze bepaalde zaken zelf kunnen doen. Er worden wel kleine stappen gemaakt, weliswaar niet voldoende, maar de regering doet wat binnen haar bereik is en wat in haar beleid past.

De minister gaf tot slot aan dat bij de volgende indiening in 2014, hij een andere constructie wil zien, samen zal daaraan gewerkt moeten worden.

NIEUWSBERICHTEN