vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


DR en RR-leden Sipaliwini in Paramaribo voor training

06-05-2016

Het versterken van de Districts- en Ressortraden (DR en RR) is een prioriteit voor het ministerie van Regionale Ontwikkeling, daarom heeft zij in 2015 een aanvang gemaakt met het trainen van deze organen. Vanwege beperkte financiële middelen kon het district Sipaliwini niet getraind worden in 2015. De districtsraadsleden en enkele ressortraadsleden uit de verschillende ressorten zijn thans in Paramaribo voor het volgen van de trainingen.
Het betreft een driedaagse training, van woensdag 4 tot en met vrijdag 6 mei 2016.
De trainingen betreffen de volgende onderwerpen:
-    Burgerparticipatie, Communicatie en Hoorzittingen;
-    Taken en bevoegdheden van de Districtsraad;
-    Het Plannings- en Begrotingsproces.DR en RR-leden Sipaliwini in Paramaribo voor training
Minister Edgar Dikan , de onderdirecteur  Jennyfer Jozefzoon- Wachter, en de districtscommissarissen Armand Jurel en Margretha Malonti  hebben op vrijdag 6 mei een bezoek gebracht aan de leden.  Hierbij heeft  de Minister de DR en RR leden toegesproken. Hij hun aangegeven dat ze na deze trainingen instaat zullen zijn om plannen en begrotingen te maken. Met de opgedane kennis kunnen ze  hun werkzaamheden beter  uitvoeren.
Met mede financiering door het Redd+ Project en de UNDP is dit gerealiseerd. De DR en RR-leden zijn ook geïnformeerd over Redd+  en is er een presentatie gehouden door de SBB over de manier waarop het gebruik van bos in geheel Suriname wordt gemonitoord. Verder zal het directoraat Agrarische Ontwikkeling Binnenland een presentatie houden over permanente landbouw. De DR en RR-leden zijn als lokale autoriteit een belangrijke schakel in het ontwikkelingsproces.

NIEUWSBERICHTEN