vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Droom Granman Valentijn wordt werkelijkheid

15-02-2016

De droom om een dag helemaal naar Poesoegroenoe te kunnen rijden lijkt nu werkelijkheid te worden. Granman Lesley Valentijn der Matuariërs heeft zich sinds zijn beëdiging in 2011 hiervoor ingezet. Hoewel men er in het begin weinig geloof in had, moet men het nu wel gaan geloven. De verbindingsweg naar Poesoegroenoe begint 5 km voordat je bij Atjonie aankomt. Deze verbindingsweg is nu al voor ongeveer 30 km aangelegd. Naar schatting rest er nog een afstand van ongeveer 14 km dat opengestoten moet worden. Aangezien de weg voor meer dan de helft reeds is aangelegd, is besloten om op zaterdag 13 februari jongstleden, alsnog een officiële ‘startsein’ aan te verbinden, waarbij enkele ceremoniële handelingen werden verricht. Granman Valentijn was zelf ook aanwezig. Aanwezig waren ook de districtscommissaris van het bestuursressort Boven-Saramacca, Gracia Emanuel en districtscommissaris Naana van bestuursressort Kabalebo. DC Naana heeft als gewezen DC van het bestuursressort Boven-Suriname een wezenlijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de weg. De weg die in Atjonie begint, begint dus in het Saramaccaans gebied en loopt door het gemeenschapsbos van de dorpen Pokigron, Abenaston, Nyun Aurora, om uiteindelijk in het gemeenschapsbos van het Matawai gebied uit te komen.
Het aanleggen van de weg wordt door Global Success N.V. uitgevoerd. Bij monde van de directeur, Vernon James, is aangegeven dat het bedrijf een bijdrage wilt leveren aan het ontwikkelen van de gebieden waar zij opereert. Bij dit project is uitgegaan van een win-win situatie, waarbij het bedrijf bij het aanleggen van de weg haar kosten dekt middels het verkopen van het hout dat daarbij vrijkomt, waarbij een percentage ook naar de desbetreffende dorpen gaat waar het gemeenschapsbos aan toebehoort.
DC Emanuel verwacht dat met de aanleg van de weg de afzet van landbouwproducten wordt verhoogd vanuit het Matawai gebied en de transportkosten van en naar het gebied naar worden verlaagd. Ook de reistijd naar het gebied zal hierdoor positief beïnvloed worden. Er is reeds gecommuniceerd met de bevolking over verwachtte ontwikkelingen met de komst van de weg. Er is meerdere malen tijdens hoorzittingen gevraagd naar de verbindingsweg.
De wnd. directeur van Regionale Ontwikkeling, Wilco Finisie, gaf aan dat de weg een instrument is voor ontwikkeling, en dat in het kader van het brengen van ontwikkeling op de tweede linie in Suriname, deze weg onderdeel van is. Doelende op de ontwikkeling bij de bestuurscentra te Apoera, Atjonie, Snesiekondre en Stoelmanseiland. Hij feliciteert daarom niet alleen de lokale gemeenschap, maar de hele Surinaamse gemeenschap. Hij noemde de samenwerking tussen het Traditioneel Gezag, de Bestuursdienst en de ondernemer bij dit project, een goed voorbeeld van Public-Private-Partnership.
DC Naana gaf aan dat de weg niet alleen voor de plaatselijke bewoners een verlichting zal brengen, maar ook voor de overheid, wanneer zij het gebied moet aandoen voor bijvoorbeeld uitbetalingen. Hij vroeg hierna ook aandacht voor de ontsluiting naar Nyun Jacobkondre. Hij gaf verder aan dat Atjonie een belangrijke aanknopingspunt is voor het Matawaigebied, met de komst van de weg.
DNA-lid Linga die ook aanwezig was gaf aan dat het belangrijk is dat nadat de weg is aangelegd, deze onderhouden wordt.
Granman Valentijn gaf aan dat na de aanleg van de weg de volgende stap zal zijn het streven deze te doen asfalteren. Hij gaf aan dat het Matawaigebied een paradijs wordt en dat er uit eigen middelen bijvoorbeeld een school zal worden opgezet en de overheid voor de leerkrachten en inrichting zal moeten zorgen. Verder zal ondernemerschap in het gebied gestimuleerd worden. Hij noemde dit een historisch moment voor de Matawai als Saamaka gemeenschap, voor de manier waarop is samengewerkt aan de totstandkoming van de weg.
Hoofdkapiteins, Kapiteins, Basja’s en bewoners van zowel het Saramaccaans als Matawai gemeenschap waren aanwezig. Verwacht wordt dat binnen 3 maanden tijd, dus nog in de eerste helft van dit jaar, de weg Atjonie-Poesoegroenoe een feit zal zijn.

NIEUWSBERICHTEN