vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Duurzame energie in het Binnenland van Suriname

21-03-2013

 

Onder duurzame energiewordt verstaan, energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld. Vormen van duurzame energie zijn bijvoorbeeld zonne-energieen wind-energie, bronnen die nog vele jaren beschikbaar zullen zijn. Duurzame energie wordt vaak gelijk gesteld met hernieuwbare energie.

 

Electrificatie programma

Het energie programma dat een looptijd heeft van 5 jaren, bestaat uit twee projecten waar de ministeries van Regionale Ontwikkeling (RO), Natuurlijke Hulpbronnen (NH), het Departement Milieu van ATM en de Lokale gemeenschappen zijn betrokken. Deze stakeholders zullen bijdragen tot het hebben van duurzame energie in het Binnenland, door middel van technieken die gebaseerd zijn op hernieuwbare energie. Binnen dit geheel is het belangrijk dat er businessmodellen zullen worden ontwikkeld met testen in de praktijk. Een belangrijke speler binnen dit traject is de Anton de Kom Universiteit van Suriname, die met know-how een grote bijdrage zal leveren bij het ontwikkelen en testen van de hernieuwbare energietechnologie in het Binnenland. De voorziening van electriciteit in het Binnenland is een dienst van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. Binnen dit electrificatie programma zal het ministerie gebruik maken van de meest efficiënte businessmodellen, vandaar dat de ministeries van NH en RO nauw zullen samenwerken.


Businessmodellen

Naar zeggen van Ciefranie Abiamofo-Menig, directeur van de Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (SFOB), zal dit fonds zich toeleggen op het eerste project binnen dit programma. Hierbij gaat het om het ontwikkelen en testen van duurzame businessmodellen op hernieuwbare energietechnologieën in het Binnenland. De middelen hiervoor zijn deels als schenking verkregen uit een overeenkomst ondertekend met de Inter Amerikaanse Ontwikkelings Bank (IDB) van wat men noemt: "Introduction of Sustainable Businessmodels in Suriname Rural Electrification project".

Het tweede project, waarbij op een duurzame wijze toegang zal worden verkregen tot energie in het Binnenland door middel van technologieën voor hernieuwbare energie, zal worden uitgevoerd door het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, zegt Menig. Dit ministerie is de autoriteit op het gebied van nutsvoorziening. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling, waar de SFOB een werkarm van is, is de autoriteit op het gebied van Ontwikkeling Binnenland.


Duurzaamheid

Bij duurzaam kijkt men naar de huidige behoefte die de mensen op aarde hebben en hoe dit in de toekomst ontwikkeld kan worden zonder dat de mensen, het milieu of de economie in gevaar komen. Binnen het project dat de SFOB zal uitvoeren zijn de Locale leefgemeenschappen niet alleen doelgroep maar ook de drager van duurzaamheid binnen het project. Menig verduidelijkt dat duurzaamheid gepaard gaat met onderzoek, promotie en bewustwording. "Dus ingezet zullen de gemeenschappen zeker worden, maar op welke manier zal het resultaat van de baseline studie uitwijzen"stelt de SFOB-directeur.

Binnen het project dat de Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland zal uitvoeren zijn er vier fasen opgenomen, waarbij de eerste een baseline studie is en de vraag naar energie prognoses van energieverbruik in het binnenland. De studie zal hierbij de economische waarde van dit project in duurzaamheid voor het binnenland aantonen.

 

Op woensdag 20 maart werd de overeenkomst ondertekend tussen SFOB en IDB. De schenking van IDB bedraagt 1.6 miljoen USD voor de uitvoering van het project, waarvan de totale kosten 5 miljoen USD bedraagt. SFOB zal de rest van de kosten dekken.

NIEUWSBERICHTEN