vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Een ruggesteun voor sociaal-economische activiteiten

05-03-2013

Verzoeken van allerlei aard bereiken het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Na onderzoek van de verschillende aanvragen wordt overgegaan tot een selectie van welke aanvragen of welk deel van de aanvragen het ministerie kan financieren. Deze projecten worden onder coördinatie van de afdeling Dorpsontwikkeling uitgevoerd.
Zo heeft het ministerie een brushcutter aangeschaft voor de stichting Marwina Podosiri. Deze werd op maandag jongstleden overhandigd aan de stichting. Met de aangeschafte brushcutter zullen er onderhoudwerkzaamheden op de landbouwgronden worden gepleegd. Stichting Marwina Podisiri is een vrouwen organisatie, die zich bezig houdt met het planten en verwerken van podosirie. De organisatie bestaat al 4 jaren en wil in de toekomst ook aan cassave teelt doen. Vrouwen van de omliggende dorpen nabij Moengo maken deel uit van deze Stichting.

NIEUWSBERICHTEN