vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Eerste steenlegging bouw nieuw BO Kantoor te Creola

24-09-2013

Minister Stanley Betterson heeft op dinsdag 24 september ,  de eerste steen gelegd voor de bouw van een nieuw BO Kantoor  te Creola  in het district Saramacca. Het gebouw zal een lengte hebben van 11 m en een breedte van 9 meter. Dit komt allernaast het huidige BO kantoor te Creola te staan.
In het nieuw gebouw zullen verschillende units  worden gehuisvest, zoals:  wachtruimte, ruimte voor District secretaris en Bestuurs Opzichters. De bouwwerkzamheden worden uitgevoerd door het aannemingsbedrijf Misiedjan Remy  en zullen 3 tot 4  maanden duren.
De Minister gaf aan  dat Saramacca voorwat het decentralisatie proces betreft reeds Level 1 gecertificeerd is . Het is het belangrijk dat de verschillende ressorten over BO kantoren beschikken die voldoen aan alle eisen van deze tijd. Dat wil zeggen dat de kantoren over alle equipment moeten beschikken om hun werkzaamheden naar behoren te kunnen doen. De plaatselijke burgers kunnen dan makkelijker over informatie beschikken betreffende hun ressort. Verder deelde de Minister mee dat het ministerie bezig is om in alle districten zulke projecten te realiseren. Het ligt ook in de bedoeling om naast bouwwerkzaamheden ook ontwaterings- en infrastructurele werken uit te voeren.
De districtscommissaris van Saramacca, de heer Aroenkoemar Ramdhani zegt heel blij te zijn met dit project, daar de huidige BO kantoor  in een slechte staat verkeert. Met de bouw van dit nieuw gebouw zal de dienstverlening beter zijn. Verder stelde hij dat ook  in het ressort  Kampong Baroe nu een BO Kantoor in aanbouw is en Groningen ook een nieuwe werkplaats Krijgt. Hij bedankte de Regering en de  Minister van Regionale Ontwikkeling voor hun inzet voor het district Saramacca.

NIEUWSBERICHTEN