vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


FOB verzorgt training voor waterbeheerders van het binnenland

18-01-2013

Het hebbben van gezond en schoon water is heel belangrijk voor de mens. Zo zijn vanaf  maandag 12 januauri de waterbeheerders van de negen waterstations, welk gebouwd zijn door Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (FOB) in Paramaribo voor een sessies trainingen. De  negen  waterstations die in 2012 zijn opgeleverd, zijn gevestigd in de dorpen, Doewatra,  Snesikondre, Godoholo, Stoelmanseiland, Drietabbetje,  Atjoni, Redi Doti/Pierre kondre,  Donderskamp en Galibi. De trainingen worden verzorgd in Naks Hogeschool te Lelydorp. Er zijn 18 participanten.en deze worden gedurende 7 dagen theoretisch als praktish onderricht in de diverse onderdelen over het waterbeheer. Om de trainees vertrouwd te maken met de waterzuiveringsinstallaties, waarbij het gebruik van chloor een belangrijk onderdeel van is, is gekozen om het practicum gedeelte van de training te houden bij de grondstations van Dienstwatervoorzieningen(DWZ) en de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM). Er is ook een bezoek gebracht aan BOG om de participanten vertrouwd te maken met alle aspecten van sampling en keuring van het water. Ook hebben zij de gelegenheid gehad om het incasso proces gade te slaan op een incasso kantoor van de SWM. Op zondag 20 januari vindt de certificaatuitreiking plaats, waarna elk participant de status van Waterbeheerder krijgt en zullen zij in staat moeten zijn hun werkzaamheden naar behoren uit te voeren.  Het geheel wordt bekostigd door FOB.

 

NIEUWSBERICHTEN