Overheid


Geslaagde controleacties ECD en Bestuursdienst Para (4)

23-10-2017

Winkels en andersoortige bedrijven van de gebieden Republiek, Bersaba, Zanderij(centrum), Cabendadorp, Matta, Pikin Saron, Bigi Poika, Meursweg en omstreken, Palisadeweg, Bernharddorp, Bijlhoutweg, Boeroepassie, Powakka, Pierre Kondre, Manaroemiweg, Zwaanweg, Indira Gandhiweg, Rijsdijkweg, Onverdacht, Accaribo Weg, Sir Winston Churchillweg, Commissaris Simonspolder, La Vigilantia en DS Martin Luther Kingweg zijn gecontroleerd op verschillende zaken. De acties zijn uitgevoerd op initiatief van de bestuursdienst en staan in het licht van het regeringsbeleid, dat erop gericht is consumenten in deze moeilijke economische tijd te beschermen tegen prijsopdrijving en andere malafide praktijken van handelaren.

Gebleken is dat malafide ondernemers profijt proberen te trekken uit de huidige situatie van het land. Surinaamse burgers worden zo blootgesteld aan uitbuiting, wat blijkt uit binnengekomen klachten bij zowel de ECD van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) als de bestuursdienst. Reden waarom de bestuursdienst Para een pilot project is gestart. Samen met het BOG en de ECD, wordt nagegaan of winkeliers en andere bedrijven zich houden aan vergunningsvoorwaarden en de vigerende regels vastgelegd in de wet Prijszetting en Prijsbewaking. Daarnaast wordt ook gelet op andere wettelijke regelingen die ook zijn vastgelegd in artikel 1 van de Wet Economische Delicten (WED), een kapstokwet, die als richtlijn dient voor de ECD en waar ondernemers zich ook aan dienen te houden.

Wettelijke voorschriften

Overtreding van de wettelijke regelingen levert voor betrokken winkeliers een economisch delict op. Tijdens de controles in Para is gebleken dat het gross van de winkeliers zich wel houdt aan de regels. Hoewel enkele overtreders het te bont gemaakt hebben en bestraft zijn met sluiting, is het toch opmerkelijk geweest dat het merendeel der winkeliers in Para hun producten op de schappen met duidelijk zichtbare prijzen uitstalt. Geen prijzen op de goederen wordt aangeduid als “Geen Prijsaanduiding (GPA)” en levert conform de wet Prijszetting en Prijsbewaking een economisch delict op voor betrokken winkelier.

Overtreders

Bij winkels te Powakka, Kennedyweg en te Meursweg is prijsopdrijving (PO) geconstateerd op witte suiker, die voor 8,50 werd verkocht in plaats van SRD 7,50, terwijl bruine suiker voor SRD 7,5O in plaats van 6,50 aan de man werd gebracht. 1 kg Aardappelen werd voor 6,50 verkocht in plaats van SRD 4,50. Aan de zuidelijke uitvalsweg verkocht een winkelier chemicaliën zonder de vereiste vergunning. Hij moest deze in opdracht van de dienstdoende ambtenaren van de schappen verwijderen. Winkeliers waar GPA op de goederen is geconstateerd zijn aangezegd de goederen terstond van prijzen te voorzien, terwijl zij die hun weegschaal niet hadden laten keuren zich ten kantore van de ECD moesten aanmelden omdat hun weegschaal in beslag is genomen. Naast waarschuwingen aan overtreders, is aan startende ondernemers ook advies gegeven over hoe in aanmerking te komen voor een winkelvergunning.

NIEUWSBERICHTEN