vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Grankrutru ‘stand van zaken uitvoering Saamaka-vonnis’ te Kajapaati gehouden

07-05-2013

Voor een goede gang van zaken bij het uitvoeren van het Saamaka- vonnis is een goede communicatie van eminent belang voor de Staat Suriname en het Saamakavolk. In dit kader is er op zaterdag 4 mei een grankrutu gehouden te Kajapaati in het Boven- Surinamegebied. Hierbij is informatie gegeven over de stand van zaken met betrekking tot het Saamaka-vonnis. Het is precies 5 jaren geleden dat de Staat Suriname gevonnist is door het Inter- Amerkaans Hof voor de rechten van de mens in de zaak van de 12 lo's van de Saamaka's. De deadline om dit vonnis helemaal uit te voeren is 2 jaren geleden verstreken. Op de grankrutu waren diverse groepen vertegenwoordigd zoals: vertegenwoordigers van de verschillende in stam verband levende volkeren (met uitzondering van de Matuariërs), Politieke partijen, Assemblee leden, de ministers van RO en JUSPOL en relevante organisaties. Al deze groepen hebben de gelegenheid gehad om hun zegje te doen. De granman der Saramaccaners was niet aanwezig vanwege gezondheidsreden.

De voorzitter van de VSG, dhr Eduards Wazeng, heeft aangegeven dat ze al jaren aan de weg timmeren voor erkenning van de grondenrechten. Uitvoeren van het Samaaka- vonnis verloopt heel moeizaam om diverse redenen. Hij gelooft wel dat het langzaam maar zeker uitgevoerd zal worden. Hij heeft ook aangegeven dat het grondenrechtenvraagstuk niet alleen een zaak is van de Saramaccaners, maar ook al de andere groepen die in het binnenland leven. "Internationaal zijn wij Saramaccaners al in het gelijk gesteld, dus het ligt nu bij de Surinaamse overheid om dit te bevestigen middels het maken van wetten die de rechten van tribale volkeren beschermen" zei Wazeng. Dit vraagstuk is niet zo eenvoudig, maar toch moet er een oplossing komen, want het stagneert de ontwikkeling van het binnenland. Wat het Saamakavolk wil, is dat partijen tot een bevredigende oplossing moeten komen.

Petruci Steven, lid van de VSG,heeft in chronologische volgorde ups en downs, het verloop en de stand van zaken van het Saamakavonnis aangegeven. Verder ook de gesprekken die tot nu toe zijn gevoerd met de overheid en hun advocaat Makay.

Tijdens deze krutu is er ook meer duidelijkheid gegeven omtrent de financiële vergoeding die gestort is op de rekening Fonds Ontwikkeling Saamaka. Er waren heel veel onduidelijkheden bij de samenleving en de overheid wat dit fonds betreft. Het bestuur bestaat uit: een vertegenwoordiger van de VSG, dhr Petruci Steven (voorzitter), een vertegenwoordiger van de overheid, mr. Libretto en een vertegenwoordiger namens de Staat en het Saamakavolk, dhr Petruci Samuel.

Dhr Petruci Samuel heeft het doel van dit fonds uitgelegd, wat er al gedaan is met deze gelden en hoeveel geld er nog is op deze rekening. Minstens twee personen van het dagelijksbestuur zijn nodig om geld te kunnen lichten van deze rekening.

NIEUWSBERICHTEN