vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Het project Localizing the SDGs is gelanceerd

13-01-2016

Met de slogan”SDG GI MI SDG GI YU SDG GI WI ALA GI WAN BETRE TAMARA” heeft Minister Edgar Dikan het project “Localizing the Sustainable Development Goals(SDG’S) gelanceerd. In zijn toespraak heeft Minister Dikan ook aangegeven dat het onze verantwoordelijkheid is om de burgers te laten beseffen dat de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen(SDGs), die in 2030 gerealiseerd moeten zijn, ook voor hun van belang zijn.
De lancering heeft vandaag plaatsgevonden in de Ballroom van het Lallarookh gebouw in aanwezigheid van Ambassadeur Fidelia Grand-Gallon, vertegenwoordiger van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de heer Alexis Armstrong, UNDP Deputy Resident, directeur, onderdirecteuren, districtscommissarissen en staf van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling. Localizing the SDGs is een campagne die door het Ministerie van Regionale Ontwikkeling gestart is, met financiering van de UNDP. Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling is gestart met deze bewustwordingscampagne om de Surinaamse burgers te informeren over de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen, SDGs, die in september 2015 door de Algemene Vergadering van de VN zijn aangenomen. Tegelijkertijd willen wij hun visie vernemen over de ontwikkeling van de gemeenschap waarin zij wonen. De verkregen informatie zal worden vervat in een document die als basis zal dienen voor de ontwikkeling van toekomstige projecten. De doelen zijn uitgezet voor realisatie over een periode van 15 jaar. Om in dialoog te treden met de burger werden verschillende sessies georganiseerd waarbij de medewerkers van het ministerie, Stichting FOB en Suricorps door experts van de UN Organisaties en Alumni van de Masters in Research and Educational Development getraind zijn. De medewerkers werden verdeeld in werkgroepen en hebben informatie, educatie en communicatie materialen ontwikkeld om de dialoog met de burgers te ondersteunen. Deze materialen zijn vandaag gepresenteerd, namelijk: een kwartet spel, kalenders, bumper stickers, angisa voor de vrouwen van Boven Suriname gebied en een jingle.

 

NIEUWSBERICHTEN