vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Het vuilzakkenproject van het ministerie van Regionale Ontwikkeling

05-09-2016

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling is belast met het ophalen van vuil in bepaalde districten. Vuilophaal neemt een groot deel van de districtsbegroting in beslag. Om het districtsfonds te versterken is het zeer noodzakelijk om de zakken te verkopen, deze zullen bijdragen om de kosten voor vuilophaal te verminderen.

Het district Para had jaren problemen met het vuilophaal. In 2007 is er gestart met het plaasten van vuilbakken langs de weg. Dit heeft niet geholpen. Twee medewerkers van het commissariaat hebben een maand in België stage gelopen en hebben gezien hoe dat land vuil ophaalt en verwerkt. Bij terugkeer in Suriname is het idee ontstaan om gele zaken te gebruiken voor het district. Er zijn verschillende meetings gehouden met stakeholders van het district. Tevens heeft het personeel van het commisssariaat huis aan huis bezoekjes afgelegd om de mensen te informeren over het gebruik van de gele zakken en de noodzaak van het kopen van deze gele zakken. Ook de jeugd was betrokken bij de uitvoering van het project.

Gezien het succes verhaal van het district Para heeft het Minsiterie van Regionale Ontwikkeling besloten om hetzelfde systeem te gebruiken voor de anderen districten. Er is dan gekozen om elk district te voorzien van een kleur, de kleur is bepaald door de Districtraad van het desbetreffend district.
De districtsverordening (DV) betreffende ‘huishoudvuil en bedrijfsafval’, waar deze vuilzakkenproject ook onderdeel van is, is in vergevorderde stadium en ligt thans in behandeling bij De Nationale Assemblee (DNA).

Als onderdeel van het project zal er een slogan en een logo worden ontworpen. Er zijn al enkele voorstellen, maar er is nog geen besluit genomen.
Het streven van het Ministerie was om het project 1 augustus te lanceren en de burgers de gelegenheid te geven om tot oktober hun voorraden van zwarte zakken te gebruiken. Na oktober was het dan de bedoeling dat alleen de gekleurde zakken met vuil zouden worden opgehaald. Deze target is niet gehaald en er is vooralsnog geen nieuwe datum geprikt, omdat enkele zaken zoals de DV in orde moet worden gemaakt.

Ter stimulering van de lokale productie zal er een openbare aanbesteding worden gehouden. De zakken zullen voor alle districten lokaal worden geproduceerd. Het bestek is reeds voor goedkeuring aangeboden aan de Raad van Ministers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Afdeling Voorlichting van het ministerie van Regionale Ontwikkeling.
Adres: Crommelinstraat No.2
Tel: 471653 tst. 227
E-mail: voorlichting@regionaldevelopment.gov.sr

NIEUWSBERICHTEN