vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Installatie dorpsbestuur Grankreek

07-03-2016

Op zaterdag 5 maart 2016 is het dorpsbestuur te Grankreek, in het district Saramacca, geïnstalleerd. Voorheen hadden de dorpen Columbia, Grankreek en Maho gezamenlijk een dorpsbestuur. Nu heeft Grankreek haar eigen dorpsbestuur. Het dorpsbestuur bestaat uit 5 leden te weten: kapitein, Angelique Palmtak, 1 hoofdbasja en 3 basjas. Op ceremoniële wijze werden de bestuursleden ingezegend. Aanwezig waren de president van de Republiek Suriname, Desiré Bouterse, minister van RO, Edgar Dikan, minister van ROGB, Steven Relyveld en minister van Juspol, Jennifer van Dijk-Silos. Verder waren ook aanwezig de districtscommissarissen Armand Jurel en Laksmienarain Doebay. Het dorpsbestuur heeft als voornaamste taak ontwikkeling te brengen in het dorp.
De president merkte op dat er een stuk geschiedenis geschreven wordt vanwege het feit dat Grankreek nu een eigen Kapitein heeft maar ook omdat, ze de eerste vrouwelijke kapitein is in het district. Vervolgens merkte de President op dat het ook een stuk geschiedenis is aangezien het kapiteinschap zonder moeite tot stand is gekomen wat vaak genoeg met heisa gebeurt. Hij hoopt dat dit een voorbeeld zal zijn voor andere dorpen waar er nog geen oplossing is gevonden. Als advies gaf hij de Kapitein “schroom niet om bij ouderen te rade te gaan wanneer je voor bepaalde problemen staat, probeer zo transparant mogelijk te zijn door communicatie met je mensen, geregeld informatie uitwisselen, dan komt het zeker goed”
Minister Edgar Dikan deelde mee dat hij het een genoegen en een verplichting vond aanwezig te zijn als minister van RO aangezien het traditioneel gezag tot een van de beleidsgebieden van het ministerie behoort. Het is de tweede installatie van een Inheemse dorpshoofd die hij bijwoont. Hij wilt hiermee de nadruk leggen dat er een wijziging is gekomen en er nu een communicatielijn is met de Inheemsen. Het zal binnenkort duidelijker te merken zijn dat het traditioneel gezag onder het ministerie van RO valt, want de Inheemsen zullen nu ook bij betrokken worden. Hij merkte op dat de kapitein gekozen is door haar harde werk dat ze verrichte, en hoopte dat ze zo door blijft gaan. Als laatste zei hij dat de deuren van RO altijd open zullen zijn voor de kapitein.
De burgervader van Saramacca, Laksmienarain Doebay, feliciteerde de nieuw gekozen kapitein ook, en gaf aan dat er een zware taak op de kapitein staat te wachten, maar dat ze het gezamenlijk zal moeten doen met de dorpsbewoners en het districtsbestuur.

NIEUWSBERICHTEN