vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Installatie waterschapsbesturen in district Nickerie

22-07-2013

Binnen de totale hervorming van de waterhuishouding in Suriname, zijn waterschappen de instituten om het watermilieu veilig te stellen. De waterschapsbesturen kan je dan zien als de toekomstige milieu bewakers van watersystemen in ons land. Bij de overhandiging van de processen- verbaal aan de twaalf waterschapbesturen op vrijdag 19 juli j.l. is het belang van samenwerken aangehaald door alle sprekers. Minister Betterson van Regionale Ontwikkeling waaronder waterschappen vallen, geeft aan dat het zelfbeschikkingsrecht van deze instituten hen veel bevoegdheid geeft binnen hun branche maar ook veel verantwoordelijkheid opeist.
Op diverse momenten hebben actoren aangegeven dat de eerst stap is gelegd om ordening te brengen binnen de waterhuishouding. Nickerie is trentsetter, omdat in dit district de meeste waterschappen heeft. Velen waren in een winterslaap maar door een awareness campagne in Nickerie is dit proces begin 2012 aangewakkerd. Er kwam een overheidscommissie die structuren moest heractiveren en verkiezingen voorbereiden. De verkiezingen zijn gehouden, de besturen zijn  afgelopen vrijdag geïnstalleerd en zullen nu getraind worden hoe invulling te geven aan de werkzaamheden binnen een waterschapsbestuur.
De waterschapsbesturen zijn bevoegd op te treden als men zich niet wil houden aan wet en regelgeving vanuit de waterschapswet.

 

NIEUWSBERICHTEN