Overheid


Laatste hoorzitting Koewarasan goed bezocht (2)

30-01-2018

Hoorzittingen worden gehouden door de ressortraadsleden, maar ook het commissariaat was goed vertegenwoordigd om alle grieven en andere zaken aan te horen en mee te nemen in het ressortplan.

Districtscommissaris (DC) Sarwankoemar Ramai van Wanica Noord-West gaf in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII) aan dat een hoorzitting verschillende functies heeft, waarvan het belangrijkste is om rechtstreeks in contact te kunnen zijn met de plaatselijke bevolking. Er zijn zaken aangehaald die niet op zich kunnen laten wachten tot het jaar 2019, maar een spoed karakter hebben. Punten als straatverlichting zullen direct in behandeling worden genomen en binnen niet al te lange tijd tot uitvoering gebracht, omdat er tussen het commissariaat en de NV. Energie Bedrijven Suriname (EBS) reeds een afspraak is gemaakt. Niet alleen de rr-leden, maar ook de dr-leden moeten beter zichtbaar  zijn, want ze zijn door het volk gekozen en dienen ook als aanspreekpunt te fungeren voor de buurtbewoners.

In het ressort Saramaccapolder is het project van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) ook aan de orde gekomen. De omliggende gebieden hebben namelijk te kampen met waterproblemen. Dit project is reeds gestart en verloopt goed. Eenheid maakt macht en door samen te bundelen kan er veel meer worden bereikt, aldus de DC die ook behoorde tot één van de aanwezigen.

Voorzitter van de ressortraadsleden van Koewarasan, Chandarboshkoemar Mangroe stelt dat voorafgaand aan deze jaarlijks terugkerende bijeenkomst de buurtbewoners worden uitgenodigd door de rr-leden. De rr-leden hebben een controlerende taak naar de burgers toe, om na te gaan wat de problemen zijn in hun ressort die doorgeleid moeten worden naar de desbetreffende instanties. De rr-leden zijn ook nog niet tevreden over de uitvoering van de projecten tot nu toe, maar begrijpen ook dat de financiёle middelen die door de ministeries worden vrijgemaakt niet genoeg zijn voor alle realisaties.

NIEUWSBERICHTEN