Overheid


Lozingen en bermen Okrodam worden aangepakt

05-11-2017

Om het afwateringsprobleem structureel aan te pakken is ruim drie weken geleden begonnen met ophaalwerkzaamheden. De burgervader geeft het Nationaal Informatie Instituut (NII) verder aan, dat door dit initiatief van het commissariaat en de ministeries de rust in de buurt is teruggekeerd. Doorgaans wordt er melding gemaakt door buurtbewoners, wanneer er infrastructurele ongeregeldheden zich voordoen.

Na overleg te hebben gehad met de buurtbewoners is de uitvoering van start gegaan. De afvoeren zijn reeds aangepakt, waarbij er buizen van 6 duim bij enkele percelen zijn aangetroffen, en op sommige plaatsen helemal geen buizen. Na afstemming met de actoren en het aanschrijven van de landbouwers om duikers te kopen, is er overeenstemming bereikt, waarna de ophaalwerkzaamheden en het afscheren van de bermen zijn gestart om de kwestie spoedig te verhelpen.

DC Ramai is ingenomen met de bijdrage van alle actoren in het gebied. We zijn ook de minister van LVV dankbaar voor de verleende medewerking door ook een team van experts beschikbaar te stellen om toezicht te houden tijdens de activiteiten, aldus de burgervader.

De reguliere werkzaamheden gebeuren normaal in samenwerking met OWT&C en in bepaalde gevallen met LVV. Zo is het commissariaat continu bezig om dit soort probleemgevallen waar nodig aan te pakken. De burgervader stelt het zeer op prijs dat de buurtbewoners de aanschaf van de duikers zelf hebben willen bekostigen om zo het probleem structureel op te lossen.

NIEUWSBERICHTEN