vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Marowijne lanceert districtsslogan

19-09-2017

‘Marwina: egi koni, egi moni, egi du’ zo luidt de slogan van het district Marowijne. Bij het bestuurskantoor van Moengo vond op 7 september de onthulling van de slogan plaats.

Voorafgaand aan de lancering werden burgers in de gelegenheid gesteld om een slogan, met een korte toelichting te bedenken en in te dienen bij het Burger Informatie Centrum (BIC) Marowijne en de coӧrdinator van het Moengo Netwerk. Dit voor het stukje burgerparticipatie dat het commissariaat bezig is in te voeren, te versterken. Tijdens de introductie van de slogan sprak Districtcommissaris Freddy Daniel zijn waardering uit aan allen die een slogan hebben ingediend. Volgens de Burgervader past de gedachten achter de gekozen slogan geheel binnen het decentralisatieproces. Hij voerde aan dat het lokaal bestuur en de plaatselijke bewoners nu meer dan ooit hun eigen ontwikkeling ter hand moeten nemen. Audrey Liauw, winnaar van de gekozen slogan, zegt dat Marowijne beschikt over genoeg potentie om de gewenste ontwikkeling van het gebied op gang te brengen. Zij is enorm ingenomen met de stappen die DC Daniel onderneemt om zaken op orde te stellen  ter ondersteuning van de ontwikkelingsvisie van het district. Remy Clenem, coӧrdinator van het Moengo Netwerk, overhandigde symbolisch een cheque ter waarde van SRD 1000 aan de Winnaar namens de Burgervader.

NIEUWSBERICHTEN