vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Minister Betterson heeft eerste ontmoeting met Commissie Herstructurering Marktwezen

04-02-2013


Op vrijdag 1 februari, heeft minister Betterson van Regionale Ontwikkeling een ontmoeting gehad met de Commissie Herstructurering Marktwezen. Deze Commissie is in het leven geroepen ter regulering van het totale marktwezen in Suriname, maar in het byzonder de Centrale Markt Paramaribo (CMP). De zorg voor de markten in geheel Suriname, is een taak welke is toebedeeld aan het ministerie van Regionale Ontwikkeling.
De Commissie heeft de volgende  taken:
1. Assesment van de middagmarkt Paramaribo en het doen van voorstellen ter regulering hiervan.
2. Evaluatie van de standgeldgelden en voorstellen doen voor aanpassing.
3. Evalueren van alle overeenkomsten binnen de CMP en ontwerpen van modelcontracten voor diverse groepen.
4. Voorstellen doen voor de aankomst- en vertrektijden van groothandelaren bij de CMP.
5. Voorstellen doen voor het aanpassen van de marktwet. (Marktwet GB. 1929 No. 59, geldende tekst G.B. 1936 No 38, zoals laatstelijk gewijzigd bij G.B. 1970 No. 117)
De minister heeft aangegeven dat er zich een heleboel calamiteiten voordoen binnen het marktwezen en dat er een oplossing hiervoor moet komen. De overheid heeft de taak om ordening te brengen in het marktwezen, maar als zij optreedt dan stuit zij tegen de belangen van verschillende actoren en individuele personen. Hij gaf aan dat er gekeken moet worden naar het totaal plaatje, zodat zaken op een goede manier worden opgelost. Het onderhoud van de CMP en het innen van standgelden verdienen extra aandacht.
De commissie bestaat uit 10 leden nl.;
1. Dhr. Raymond Landburg, gewezen DC in Suriname, als voorzitter;
2. Mw. Georgette Debidien, Jurist als lid;
3. Mw. Nathalie Breinburg, Kabinet Minister als lid;
4. Dhr. Maikel Wormer, Milieu en Gezondheids Dienst als lid;
5. Dhr Stefanus Korendam, Marktmeester als lid;
6. Dhr. Janbahadoor, Vertegenwoordiger van Justitie en Politie(Marktpolitie)
7. Dhr. Slijngaard, Vertegenwoordiger van het NCCR
8. Dhr. Harrypersad Bodhitewarie, vertegenwoordiger van de AGRAS;
9. Vertegenwoordiger van de Belangenorganisatie, dhr. Charlton Lieuw- Choy
10. Vertegenwoordiger van de Belangenorganisatie, dhr. Nandkoemar Nihora
De minister heeft de commissie op haar taken gewezen en verwacht dat ze in de komende periode hard aan de slag zal gaan om werkbare oplossingen te brengen voor de problemen binnen het marktwezen. "Alle ingrediënten zijn er om goed werk te verrichten", zei hij tot slot.

 

NIEUWSBERICHTEN