vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Minister Betterson onthult visie en missie van Ministerie Regionale Ontwikkeling

30-01-2015

Minister Stanley Betterson heeft op woensdag 28 januari ter herdenking van het  45 jarig bestaan van het ministerie de visie en de missie onthuld. De visie en de missie van het ministerie zijn :

Visie

Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling faciliteert duurzame regionale ontwikkeling in samenwerking met de lokale overheden en het traditioneel gezag op basis van wetgeving, beleidsontwikkeling, taakcoördinatie en optimale burgerparticipatie

Missie
Het ministerie zal vooropgestelde doelen bereiken door:
 centraal gedragen Human Resource beleidstoepassingen;
 goed partnerschap met de overige centrale overheidsorganen, regionale organen, het traditioneel gezag en de andere bestuursvormen;
 transparante communicatie, effectieve organisatiestructuren en
 procedures ontwikkelen;
 doen goedkeuren van relevante wetgeving ter bevordering van  duurzame welvaart in de districten.

.Minister onthult visie en missie van RO Voorafgaand aan de onthulling werd er een dankdienst gehouden.

NIEUWSBERICHTEN