vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Minister Betterson ontvangt delegatie Islamic Development Bank

26-01-2015

Op maandag 26 januari 2015 heeft een delegatie van de Islamic Development Bank (IsDB) een bezoek gebracht aan de minister van Regionale Ontwikkeling, mr. Stanley Betterson. De delegatie van de IsDB bestond uit: Dhr. Walid Abdelwahab, dhr. Irfan Bukhari en dhr. Atiq Ahmad. Bij deze ontmoeting was ook de voorzitter van het bestuur van het Fonds Ontwikkeling Binnenland(FOB), dhr Vroom, aanwezig. Samen met de minister is gesproken over mogelijke projecten die de IsDB kan financieren. De projecten die bijzondere aandacht verdienen van de IsDB voor financiering liggen op de volgende gebieden: Onderwijs, transport, drinkwatervoorziening, energie, gemeenschapsontwikkeling en gezondheid. Bij deze ontmoeting heeft de minister de toestand in het binnenland uitgelegd. Het binnenland bestaat uit ongeveer 300 dorpen waar gemiddeld 200 tot 1000 personen woonachtig zijn per dorp. Er zijn wel grotere dorpen met ongeveer 7000 inwoners. Van de gehele bevolking van Suriame is 90% woonachtig in de kustvlakte en 10% in het binnenland. Het Fonds Ontwikkeling Binnenland heeft enklele projecten in het binnenland lopen waaronder het opwekken van zonne-energie. Ook heeft FOB het voorstel gedaan om enkele pilot projecten die thans uitgevoerd worden over een grotere gebied uit te voeren. De Surinaamse overheid is met de IsDB overeengekomen om een lening te krijgen voor het uitvoeren van projecten. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling kan beschikken over fondsen van de IsDB middels het indienen van projecten bij de Centrale Bank van Suriname.

 

NIEUWSBERICHTEN