vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Minister Betterson ontvangt delegatie jeugdparlement

23-12-2014

Een delegatie van het Nationaal Jeugdparlement bestaande uit: Priya Sital (voorzitter) Konrad Acton (ondervoorzitter) en  Mitesh Bhaggoe (medewerker Nationaal Jeugd Instituut) heeft op 22 december een kennismakingsbezoek gebracht aan de minister van Regionale Ontwikkeling, Stanley Betterson. Het doel van dit bezoek was tweeledig nl: de bewindsman te informeren over activiteiten van het jeugdparlement en om na te gaan hoe er samengewerkt kan worden met het ministerie.
Het jeugdparlement heeft behoefte aan een ruimte in elk district waar de jeugddistrictsraadsleden kunnen vergaderen.  Minister Betterson heeft toegezegd dat er gebruik kan worden gemaakt van de  multifunctionele zalen die in de verschillende districten zijn opgezet, na afstemming met de betreffende DC's.  Deze zalen vallen onder het beheer van de desbetreffende districtscommissaris. De minister gaf ook aan dat er vanuit de districtscommissariaten altijd de medewerking verleend zal worden aan het jeugdparlement.
De jeugdparlementariërs hebben de minister in het bijzonder ook gevraagd om betrokken te worden bij de verschillende hoorzittingen. De ondervoorzitter, dhr Acton, haalde aan dat jongeren wel geïnteresseerd zijn in zaken die te maken hebben met grondenrechten en decentralisatie. Door jongeren te betrekken bij de hoorzittingen kan hun informatie worden verschaft en hun kennis met betrekking tot het onderwerp vergoot worden.  Ook hiervoor heeft  minister Betterson zeer enthousiast toegezegd de jongeren van de districten te willen accommoderen.
De minister heeft ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om de jeugdparlementariërs te informeren over het beleid aangaande het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Betterson gaf aan dat het beleid van het ministerie verdeeld is over vier speerpunten : Waterschappen, traditioneel gezag, gronden rechten en decentralisatie. De jongeren gaven aan inzage te willen hebben in het decentralisatie programma.
Verder  hebben de jongeren de minister op het hart gedrukt de voorstellen die uit het nationaal jeugdcongres en uit de mini jeugdcongressen komen op te nemen in het beleid. Dit ter stimulering van de jongeren die concrete voorstellen doen die zeker gebruikt kunnen worden als projecten.  De minister heeft aangegeven zeer  ingenomen te zijn met het bezoek van het jeugdparlement en gaf aan dat het ministerie van Regionale Ontwikkeling altijd het jeugdparlement zal ondersteunen, omdat het stimuleren van onderwijsprocessen ook in het beleid van het ministerie voorkomt.

NIEUWSBERICHTEN