vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Minister Betterson ontvangt Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens

24-01-2013

Minister Betterson heeft op woensdag 23 januari een delegatie van de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Rechten van de Mens ontvangen. Het betrof een kennismakingbezoek van de commissie aan de Minister en zijn staf. Men wil meer awareness creëren over de Commissie, het werk waar zij zich mee bezighoudt en de reikwijdte van diens verantwoordelijkheden. De delegatie bestond uit vier personen te weten: Mw. Dinah Shelton, als delegatieleider en rapporteur voor Suriname en voor de rechten van Inheemsen, Mw.Tracy Robinson als First Vice President van de commissie en rapporteur voor de rechten van de vrouw, dhr. Mario Lopez verantwoordelijk voor de sectie van niet- Spaans sprekende landen en Mw. Rosa-Margarita Celorio, jurist en mensenrechtenspecialist van de commissie. Bij dit bezoek is er inhoudelijk gesproken over de rechten van Inheemsen en Marrons in het algemeen en dat van de vrouw in het binnenland. De minister heeft een uiteenzetting gegeven over de vorderingen met betrekking tot de rechten van de Inheemsen en Marrons. Hij ging verder in op vragen betreffende onder andere de wetten die in voorbereiding zijn met betrekking tot de rechten van Inheemsen en Marrons, de verantwoordelijkheid van de lokale overheid in relatie tot de bedoelde rechten en de fase waarin de uitvoering van, met name de Moiwana en Saamaka vonissen zijn, alsook culturele aspecten de Inheemsen en Marrons rakende. De Commissie is er voor een vierdaags werkbezoek in Suriname. Naast het ministerie van Regionale Ontwikkeling zullen ook aan andere overheidsautoriteiten en andere actoren een bezoek worden gebracht.

NIEUWSBERICHTEN