vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Minister Dikan doet Kick off GaWaSa vak training

06-06-2016

“Water is een basisvoorziening voor een goed en gezond leven. Helaas hebben sommigen van ons tot nu toe weinig of geen toegang tot gezond drinkwater” dit zei Minister Edgar Dikan in zijn speech  op 6 juni  bij de kick off van de GAWASA vak training in het dorp Ovia Olo in het district Marowijne. GaWaSa staat voor Gas Water en Sanitair. De GaWaSa  vak training is een onder deel van het proefproject “Basic Services”( basisvoorzieningen) van het joint project “ Technical Support to the Ministry Of Regional Development”   tussen de United Nations Development Programme (UNDP) en het Ministerie van Regionale Ontwikkeling. Minister Dikan  gaf verder aan dat het proefproject Basic Services een concreet voorbeeld is van deze samenwerking. Het ministerie staat achter het project omdat de basis voorzieningen direct bijdragen tot  regionaal ontwikkelen en het verbeteren van het woon- en leefklimaat van de bewoners van  de districten in het algemeen en dorpen in het bijzonder. Minister Edgar Dikan bij de start van de GAWASA vak training te Ovia Olo De vak training in waterinstallatie  zal twee (2) maanden duren en wordt verzorgt door een trainer van Stichting Arbeids mobilisatie en Ontwikkeling  (SAO). Hierbij staat de installatie van een regenwateropvang systeem middels een “on the job vak training”  centraal. Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (SFOB) is belast met de voorbereiding en coördinatie  van het project.  Het Aukaans dorp Ovia Olo in het district Marowijne is als eerste proefdorp gekozen. Middels dit proefproject wil SFOB de awareness vergroten van de doelgroep over de veiligheid – en gezondheidsaspecten in relatie tot drinkwater. Voorafgaande aan de vak training had SFOB in samenwerking met het BOG in de maand april een voorlichtingsweekend “Kibii Alen Wataa” georganiseerd te Ovia Olo.

NIEUWSBERICHTEN