vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Minister Dikan ontvangt districtsbegrotingen

31-05-2017

Alle districtscommissarissen (dc’s) hebben op dinsdag 30 mei 2017 de districtsbegrotingen over het dienstjaar 2018 ingediend bij minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. De indiening heeft plaatsgevonden conform artikel 54 van de Wet op Regionale Organen. Dat artikel schrijft voor dat uiterlijk eind mei van het lopend jaar de begrotingen van de districten moeten worden aangeboden aan de minister van Regionale Ontwikkeling.
Patrick Kensenhuis, voorzitter van de Vaste Parlementaire Commissie Lagere Organen, zei na getuige te zijn geweest van de indiening, dat hij verslag zal doen in De Nationale Assemblee dat, de districtscommissarissen invulling hebben gegeven aan de indieningsplicht. Hij zei ook dat de districtsbegrotingen hun weerslag zullen vinden in de begroting van het ministerie en dat hij uitkijkt naar de inbreng van de overige ministeries bij de realisatie van de districtsbegroting: " We zitten nog steeds met de situatie van een lage realisatiegraad. We moeten gaan naar een situatie dat de begrotingen toch wel volledig worden gerealiseerd".
Minister Dikan sprak na ontvangst van de begrotingen van een mijlpaal dat “we als land hebben bereikt om de eerste districtsverordening door het parlement te krijgen”. De districtsverordening stelt de districten in staat om zelf inkomsten te genereren. Het vuilniszakkenproject en de vuilverwerking zijn acties waarmee de districten alvast zelf inkomen kunnen genereren. Wanneer de districten als gedecentraliseerde overheden zelf verdienen en kunnen beschikken over financiële middelen, hoeven ze niet meer voor alles terug te vallen op subsidie vanuit de centrale overheid. De minister gelooft dat alle districten beschikken over veel potentie om zichzelf te kunnen helpen ontwikkelen.

 

NIEUWSBERICHTEN