vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Minister Dikan overhandigt Gezamenlijke Verklaring Grondenrechten aan President

08-08-2017

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft maandag tijdens een plechtige ceremonie in de Congreshal de “Gezamenlijke Verklaring van de Regering van de Republiek Suriname en het Traditioneel Gezag der Inheemse Volken in Suriname inzake het proces naar de wettelijke erkenning van de grondenrechten” overhandigd aan president Desire Bouterse. Dat gebeurde nadat de aanbiedingsbrief ter plekke was ondertekend door minister Dikan, in zijn hoedanigheid als voorzitter van de Presidentiele Commissie inzake Rechten van Inheemse- en Tribale Volken, en Lesly Artist, voorzitter van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS).
“Na goedkeuring door de Regering zal dit proces ons moeten leiden naar de wettelijke erkenning van de collectieve grondenrechten van de Inheemse en Tribale Volken in de Republiek Suriname. Het ministerie van Regionale Ontwikkeling vervult vanwege haar taakstelling een voorname rol in de aanpak van het grondenrechten vraagstuk, samen met andere ministeries en instituten die ook raakvlakken hebben met het grondenrechten vraagstuk. De instelling van 2 nieuwe directoraten op het ministerie van Regionale Ontwikkeling, in 2016, met name het directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen en het directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers, biedt ons meer armslag om aan de specifieke taken het binnenland rakende, in de ruimste zin, invulling te geven. Dit besluit begint nu al vruchten af te werpen, daarom kunnen wij dus vandaag hier zijn,” aldus de minister.
De presidentiele commissie heeft met het bereiken van deze stap voldaan aan haar taakstelling door het doen van voorstellen ter oplossing van het grondenrechtenprobleem. De voorstellen zijn vervat in een stappenplan, dat samengaat met de gezamenlijke verklaring. De bewindsman zei voorafgaand aan de ondertekening dat er binnen de commissie is gewerkt in een sfeer van gelijkwaardigheid, wederzijds respect, consensus en transparantie.
VIDS-voorzitter Artist spreekt van een mijlpaal. Hij had graag gehoopt dat de president de verklaring meteen zou hebben ondertekend. Maar, nu dat nog niet is gebeurd, spreekt de VIDS-voorman namens de overige Inheemse dorpshoofden de hoop uit dat de verklaring volledig wordt goedgekeurd door de regering. Volgens hem zal de VIDS de weg van dialoog niet verlaten. Artist zegt dat de regering en de Inheemsen nog nooit zover zijn gekomen als met deze verklaring in het streven naar een oplossing. Sinds de komst van de Europeanen in Suriname zouden de Inheemsen als oorspronkelijke bewoners zijn vernederd en mishandelend, hun land werd hun afhandig gemaakt en ze werden zelfs tot slaaf gemaakt en gedood. Hij betreurt het de Inheemsen enkele jaren terug op internationale rechtsmiddelen moesten terugvallen om hun rechten af te dwingen, iets wat ze het liefst in Suriname hadden willen doen. Met de verklaring die nu is getekend zijn partijen een grote stap dichter bij de gewenste wettelijke erkenning van de rechten van Inheemsen op grond, een en ander binnen het wettelijk kader van Suriname en passend voor de Surinaamse realiteit.
President Bouterse is trots op de commissie, die het werk binnen de vastgestelde periode heeft afgerond. Het was al een wens van het kabinet Bouterse I (2010 – 2015), die niet is uitgevoerd. Het zou volgens het staatshoofd niet passen als ook Bouterse II (2015 – 2020) het niet zou doen. De president zei na ontvangst van de verklaring uit handen van minister Dikan dat ‘dit probleem moet worden opgelost, zonder dat we de gedachte van de eenheidsstaat van Suriname verlaten’.

 

 

NIEUWSBERICHTEN