vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Minister Dikan woont Liba Krutu bij

11-09-2017

Minister Edgar Dikan vertoeft dit weekeinde te Drietabbetje voor het bijwonen van een Liba Krutu. Dit gebeurt op uitnodiging van het traditioneel gezag. De Liba Krutu is een bijeenkomst van het voornoemd gezag en alle belangrijke personen binnen de stam der Aucaners om vraagstukken te bespreken.

Aan het Nationaal Informatie Instituut (NII) zegt de bewindsman dat deze autoriteiten al bijkans twee maanden bij elkaar zijn. Ter afsluiting van deze belangrijke vergadering is hij uitgenodigd om de afsluitingsceremonie bij te wonen. De bewindsman is reeds ingelicht waarover de krutu zich heeft gebogen. Hij noemde onder andere de manieren van het aanpakken van het moreel verval. Het mooie volgens minister Dikan is dat zaken die mondeling zijn besproken nu gecodificeerd zijn en in boekvorm is uitgegeven. Het grote voordeel hiervan is, dat deze als leidraad kan dienen voor onder andere bezoekers aan het gebied zodat ze weten wat de gebruiken en gewoonten zijn. Verder is tijdens de krutu ook aandacht besteed aan het grondenrechten vraagstuk. Minister Dikan zegt dat hij als voorzitter van de  Presidentiële Commissie inzake Rechten van Inheemse- en Tribale Volken, heel hard trekt aan deze kwestie. Er is veel werk verzet en de bewindsman verwacht rond 10 oktober aanstaande dat de  gezamenlijke verklaring ter erkenning van de rechten van de tribale volken en het stappenplan door partijen wordt ondertekend. De minister is blij dat een traditie als de Liba Krutu in ere is gehouden, waarbij de hele stam betrokken is geweest om haar standpunten naar voren te brengen en dat besluiten in consensus zijn genomen. De bewindsman roept alle groepen op om steeds de weg van dialoog te blijven volgen bij het zoeken naar oplossingen. Een goed voorbeeld van de Stam der Aucaners, aldus minister Edgar Dikan.

 

NIEUWSBERICHTEN