vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Minister Edgar Dikan en dorpsbestuur Moendjekreek strijken plooien glad

23-08-2017

Met het traditioneel gezag van Moendjekreek heeft minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling een gesprek gehad om de ruis rondom het gemeenschapsbos van het dorp weg te werken. Bij het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft de minister een afvaardiging van het traditioneel gezag bestaande uit kapitein Carlo Poeketie en de dorpscommissie ontvangen.

De minister was in gezelschap van directeur Wensley Misiedjan van Duurzame Ontwikkeling Afro Surinamers Binnenland (DOAS) en een deel van zijn staf. Tijdens het gesprek heeft minister Dikan tal van zaken verduidelijkt, nadat zowel de dorpsleiding als de dorpelingen zich de afgelopen periode boos hebben gemaakt over de wijze waarop met het gemeenschapsbos van het dorp wordt omgesprongen. Volgens de minister is de woede en ergernis van de mensen voor een groot deel gebaseerd op verkeerde en onvolledige informatie.De bewindsman betreurt het ten zeerste dat het ministerie met de haren gesleept wordt bij een conflict tussen de dorpsleiding en een houtonderneming enerzijds en tussen de dorpelingen en het traditioneel gezag anderzijds. Zowel minister Dikan als directeur Misiedjan hebben de vertegenwoordigers van het dorp gevraagd om voortaan gebruik te maken van de korte rechtstreekse communicatielijnen met het ministerie. Daarmee kan veel ruis worden voorkomen. Aanleiding voor deze ontmoeting is een mediaverschijning van de dorpsvertegenwoordigers. Ze maakten tal van verwijten aan het adres van het ministerie van Regionale Ontwikkelingen in het algemeen en minister Dikan in het bijzonder. De beschuldigingen zijn tijdens de ontmoeting categorisch ontkracht. Er is vooral onderstreept dat het ministerie boven partijen staat en geen deel is van het probleem. De minister heeft de dorpsleiding, net als bij een eerdere ontmoeting, opnieuw gevraagd het pad van overleg niet te verlaten en onvermoeibaar te blijven zoeken naar oplossingen voor het geschil. Het ministerie heeft vooralsnog geen aanstoot genomen aan de emotionele uitspraken en zal zich blijven inzetten om de rust terug te brengen in Moendjekreek. Er zijn ook afspraken gemaakt om te voorkomen dat er in de toekomst nieuwe conflicten ontstaan.

Het ministerie zal de komende periode de voorlichting over gemeenschapsbossen opvoeren, om het doel van deze bossen duidelijk te maken. Hij benadrukt dat gemeenschapsbossen door de overheid zijn ingesteld om dorpsgemeenschappen in de gelegenheid te stellen om daarmee inkomsten te genereren, waarmee zij hun dorpen tot ontwikkeling kunnen brengen. Volgens oude verordeningen was de kapitein hoofdverantwoordelijke van het bos, hoewel de inkomsten moesten worden aangewend door het dorp. De nieuwe regels spitsen zich vooral toe op de toekenning van de collectieve rechten over het bos aan de gemeenschappen.

 

 

NIEUWSBERICHTEN