vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Minister Edgar Dikan ontvangt districtsplannen 2018

31-03-2017

Vandaag, 31 maart hebben de Districtscommissarissen (DC) hun districtsplannen overhandigd aan Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. De overhandiging vond plaats in de vergaderzaal van het Ministerie in aanwezigheid van directeur, onderdirecteuren, districtscommissarissen en ondervoorzitters van de districtsraden. De districtsplannen worden opgemaakt nadat de verschillende ressorten hun ressortplannen hebben ingediend bij de districtsraad van het desbetreffend district. De opstelling van deze plannen is voorafgegaan door hoorzittingen die gehouden zijn in alle ressorten van de desbetreffende districten. Tijdens deze hoorzittingen werden beleidsopties aangedragen door de bewoners van deze ressorten. De bewoners hebben projecten of zaken aangehaald die zij aangepakt of verbeterd willen zien in hun ressort. De bijdrage van de burgers is vervolgens verwerkt in de districtsplannen.

 

 

 

NIEUWSBERICHTEN