vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Minister RO en VIDS praten over grondenrechten

04-04-2017

Een delegatie van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS), onder leiding van voorzitter Lesly Artist, heeft op donderdag 3 april een bezoek gebracht aan de Minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan. Tijdens dit bezoek heeft het traditioneel gezag van de Inheemsen ook een officiële kennismaking gehad met de heer Nielton Grootfaam, directeur Duurzame Ontwikkeling Inheemsen. Na de kennismaking is er een onderhoud geweest waarbij de dorpshoofden vroegen om duidelijkheid over de rol en de plaats van het nieuwe directoraat in de communicatie tussen traditionele gezagsdragers en de regering, cq het Ministerie van Regionale Ontwikkeling. Hoofdonderwerp van het gesprek was het grondenrechtenvraagstuk.
Minister Dikan heeft de VIDS-delegatie de garantie gegeven dat hij zich zal inspannen om samen een traject uit te stippelen, gericht op het vinden van een oplossing voor het  vraagstuk.
In dat kader is afgesproken dat er een commissie zal worden samengesteld, bestaande uit afgevaardigden van de Inheemsen en de Afro Surinamers in het binnenland. Het streven is erop gericht om op 9 augustus aanstaande iets tastbaar aan te bieden aan de gemeenschappen. Er is een vervolg meeting gepland met de VIDS op 12 april aanstaande. In de periode tot en met 9 augustus zullen er meerdere overlegmomenten zijn tussen de VIDS en het ministerie.
Directeur Grootfaam heeft in een toelichting de VIDS-delegatie gewezen op de voordelen van het besluit van de regering om de aandacht voor Inheemse aangelegenheden te tillen naar het niveau van een directoraat.
De delegatie van de VIDS bestond uit: Lesly Artist (voorzitter / dorpshoofd Redi Doti), Ricardo Pane (Christaan Kondre), Theo Jubitana (Hollandse Kamp), Loreen Jubitana (directeur Bureau VIDS), Max Ooft (beleidsmedewerker VIDS).
Minister Dikan werd op de ontmoeting bijgestaan door: Grootfaam (directeur Duurzame Ontwikkeling Inheemsen), Kim van Zichem (beleidsadviseur), Steven Vroom (Onderdirecteur Gemeenschapsontwikkeling), Kenneth Ajana (Chef d’Cabinet Ministerie Regionale Ontwikkeling), Monique Pintoe (Onderzoek, Planning en Monitoring)en Verno Prijor (Kabinet Minister).

NIEUWSBERICHTEN