vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Minister Stanley Betterson sluit reeks van beëdiging DR en RR af

28-07-2015

Met de installatie van de 11 districtsraadsleden(DR) van het district Sipaliwini heeft het ministerie van Regionale Ontwikkeling zich kunnen houden aan de Grondwet en de Wet Regionale Organen die aangeven dat de gekozen Districts- en Ressortraadsleden, binnen 30 dagen na het bindend verklaren van de verkiezing, in functie moeten zijn. Hierbij heeft het ministerie 866 Districts- en Ressortraden in het land geïnstalleerd. De beëdiging van 11 Districtsraadsleden van Sipalwini heeft op maandag 27 juli in de vergaderzaal van het ministerie plaatsgevonden.installatie DR Sipaliwini 1 De DR van Sipaliwini is door Minister Stanley Betterson geïnstalleerd in aanwezigheid van Directeur Ifna Vrede, Onderdirecteur Districtsbestuur en Decentralisatie, mw. Jennyfer Jozefzoon-Wachter, de vijf Districtscommissarissen van Sipaliwini, famileleden en vrienden. De Wet Regionale Organen schrijft voor dat de Districtsraadsleden door de Minister van Regionale moeten worden geïnstalleerd. installatie DR SipaliwiniHierbij werd de eed/ belofte formule door de Districtscommissaris van het district voorgelezen. Vervolgens installeerde de Districtscommissaris de Ressortraadsleden van het district. In hun toespraken hebben Minister Stanley Betterson en de districtscommissarissen de nieuwbakken regionale vertegenwoordigers voorgehouden dat zij moeten werken aan het belang van hun district en hun politieke kleur achterwege moeten laten. De beëdiging en installatie van de Districts- en Ressortraadsleden is gestart op 7 juli in het Congreshal met de installatie van 220 Districts- en Ressortraadsleden van het district Paramaribo. Vervolgens werden de verschillende districten afgehandeld met als sluitstuk de installatie van de DR-leden van Sipaliwini. De nieuwe DR en RR hebben na de installatie direct hun eerste vergadering gehouden. Bij de RR werden de geloofsbrieven onderzocht en een Voorzitter, Ondervoorzitter en Secretaris gekozen. Hierna werden zij ook direct voorzien van een nieuwe badge. De DR en RR leden komen in aanmerking voor een maandelijkse vergoeding en de uitbetaling van deze vergoeding geschiedt door het ministerie van Regionale Ontwikkeling. Bij hun installatie hebben de regionale vertegenwoordigers wettelijke regelingen ontvangen die nodig zijn voor het uitoefenen van hun taken.

NIEUWSBERICHTEN