vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Ministerie Regionale Ontwikkeling realiseert professionele personeelsadministratie

02-10-2014

Het jaar 2015 wordt een bijzondere voor het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, aangezien het departement dan voor de eerste maal sinds zijn bestaan over een volledige geautomatiseerde personeelsadministratie zal beschikken. Het ministerie zal hiermee in een enorme behoefte voorzien: het efficiënt en effectief afhandelen van personeelsaangelegenheden.

Het onderdirectoraat administratieve diensten is belast met de coördinatie en uitvoering van het project. Hoewel Regionale Ontwikkeling reeds enige tijd geleden software programma's heeft aangeschaft voor de automatisering van de personeelsadministratie, liet de uitvoering om diverse redenen op zich wachten. Eerder dit jaar hakte het ministerie de knoop door, en is het overgegaan tot uitvoering van het project.

Hiertoe heeft het ministerie diverse stappen ondernomen, zoals:
• Training van het personeel in gebruik van het software programma.
• In kaart brengen van de huidige personeelsdocumenten en deze overzetten in het nieuwe systeem.
• Het inbouwen van een proefperiode die uiteindelijk moet resulteren in een gedegen aanpak en uitvoering.

Het project digitalisering personeelsadministratie brengt vele voordelen met zich mee. Een werkgeversverklaring kan na de introductie in begin 2015, binnen enkele minuten worden afgerond, en verder zal het ministerie beschikken over een verbeterde monitoring van personeelsdocumenten. Het laatste is voor de ambtenaar werkzaam op het ministerie van grote importantie, aangezien deze ook gebaat is bij een professionele registratie van personeelsaangelegenheden. Ook archiveringswerkzaamheden van het ministerie zullen met de uitvoering van dit project, voortaan efficiënter en effectiever verlopen. Verder zullen de districtscommissariaten eveneens profiteren van het nieuwe systeem: de respectieve personeelszaken kunnen efficiënter en effectiever met elkaar communiceren en zaken het personeel aangaande, op een gedegen manier afhandelen.
Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft vanaf de introductie van de nieuwe aanpak, diverse cruciale stappen ondernomen. Alle betrokken afdelingen plegen regelmatig overleg, en zullen uiterlijk december dit jaar fase één van het project hebben afgerond. Hierna vindt fase twee plaats waarbij de nadruk vooral op monitoring en evaluatie zal liggen.
Dit onderdeel is de voorloper van de daadwerkelijke uitvoering van het project digitalisering personeelsadministratie.

Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling blikt tot nog toe terug op een zeer enthousiaste en gedreven participatie van betrokken ambtenaren van het ministerie. Het is immers de bedoeling dat zowel het ministerie als de personeelsleden, de vruchten in het jaar 2015 zullen plukken van dit project: een personeelsadministratie waarbij onvolkomenheden tot het verleden zullen behoren.

NIEUWSBERICHTEN