vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Ministerie Regionale Ontwikkeling tekent overgangsregeling met Agras

15-02-2013

De vereniging voor ondersteuning van de Agrarische sector in Suriname, afgekort AGRAS, heeft op 14 februari j.l. een overgangsregeling getekend met Districtscommissaris Mohamad Kasto van Paramaribo, ten overstaande van minister Stanley Betterson van Regionale Ontwikkeling.
In deze vereniging (AGRAS) zitten boeren en opkopers van agrarische producten. De opkopers kunnen zich al geruime tijd niet terugvinden in het besluit van de marktleiding over de vertrektijd van 7.00u, vanuit de Centrale Markt Paramaribo (CMP). Daarom besloten zij een bezoek te brengen aan minister Betterson voor het zoeken naar een oplossing. Door interventie van de minister van R.O. is middels de ondertekening van de overgangsregeling besloten, dat tot uiterlijk 07.30u in de ochtend alle voertuigen van de groothandelaren het marktterrein moeten verlaten.
Verder is overeengekomen dat deze vertrektijd gehandhaafd zal worden totdat de Commissie Herziening Marktwezen met een advies over de vertrektijd is uitgekomen.
Indien de leden van de Agras zich niet houden aan dit tijdstip zal middels berisping en onherroepelijke verwijdering worden opgetreden. Bij eventuele herhaling kunnen de handelaren riskeren dat zij voor hooguit 2 dagen de toegang tot de markt zullen worden ontzegd.
Bij ontzegging kan men in beroep gaan tegen dit besluit bij minister Stanley Betterson van Regionale Ontwikkeling.

NIEUWSBERICHTEN