vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Ministerie RO en Pansa Industries tekenen intentieverklaring

05-05-2017

Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) is dinsdag een samenwerking aangegaan met Pansa Industries NV, een dochteronderneming van Pansa Group of Companies NV. Het doel daarvan is om de agrarische sector, maar vooral de voedselverwerking, in het binnenland te ondersteunen. Die samenwerking heeft op dinsdag 2 mei vorm gekregen met de ondertekening van een intentieverklaring op het ministerie tussen Maurino Pansa (CEO Pansa Indrustries) enerzijds, en Wilco Finisie (directeur RO), na machtiging door minister Edgar Dikan van RO.
,,We hebben de afgelopen tijden machines ontwikkeld voor de foodprocessing en agroprocessing,” zegt Pansa over de machines die allemaal in de machinewerkplaats, Pansa workshop, zijn vervaardigd. Pansa Industries heeft onder meer naam gemaakt met de fabricage van onder meer: cassaveraspmachines, notenkrakers (voor de productie van maripa-, awara- en cocosolie) en mobiele rijstpelmolens (voor de hooglandrijstbouw): ,,Deze samenwerking komt dus op het juiste moment om de ontwikkeling te boosten en de voedselproductie in het binnenland goed op gang te brengen.”
,,Voor ons is dit een mijlpaal, tevens een historisch moment. We zijn sinds ons aantreden bezig om het ministerie een moderner gezicht te geven, maar ook om inhoud te geven aan de PPP-gedachte, hetgeen staat voor Public Private Partnership,” aldus de minister. De bewindsman zegt ervan overtuigd te zijn dat de overheid alleen geen ontwikkeling kan brengen, maar dat er samen met de private sector moet worden gewerkt om dat doel te bereiken. Het aangaan van strategische partnerschappen moet in dat kader worden geplaatst. Het partnerschap met Pansa Industries biedt de mogelijkheid om de door het ministerie beoogde doelen in versneld tempo te halen. Minister Dikan was onder de indruk van een presentatie verzorgd door Pansa, voorafgaand aan de ondertekening: ,,Eigenlijk gaat hiermee een wereld open voor het ministerie, aangezien Pansa Group of Companies beschikt over een heel groot nationaal en internationaal netwerk.”
Finisie: ,,Met deze ondertekening wenst het ministerie een signaal te geven dat de fase is aangebroken om uitvoering te geven aan gemaakte plannen.” De RO-directeur zegt in een toelichting dat de samenwerking zich vooral zal richten op het ondersteunen van kleine ondernemers in het binnenland. Volgens hem zijn er genoeg kleine ondernemers in het binnenland die een duw in de rug nodig hebben in de economische activiteiten die zij vanouds ontplooien, zoals landbouw en veeteelt. De bijdrage van Pansa Industries zal deze ondernemers helpen om meer te produceren en meer te verdienen, waardoor de gemeenschappen op termijn steeds minder afhankelijk zullen zijn van de overheid. Het plan past in de manier waarop het ministerie denkt de armoede te bestrijden in verschillende regio’s. Finisie zegt dat het ministerie faciliterend zal zijn en alle beschikbare mogelijkheden zal aanwenden als aanvulling op de bijdrage van de Pansa Group. ,,We zullen samenwerken naar verbetering van de productieomstandigheden van de kleine ondernemers. We denken aan de producenten van bijvoorbeeld maripaolie. We moeten uiteindelijk machines fabriceren, die ervoor zorgen dat de mensen in minder tijd en met minder arbeid toch een hogere productie halen. Op het ogenblik neemt de productie in het binnenland zoveel arbeid en zoveel tijd in beslag, dat de productiekosten enorm oplopen.”
De intentieverklaring legt ook de basis voor trainingen en begeleiding van de doelgroep door Pansa Group. Het ministerie zal al de activiteiten die deel uitmaken van de intentieverklaring monitoren en controleren of ze inderdaad worden uitgevoerd volgens afspraak en in lijn met het beleid van het ministerie.

 

Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) is dinsdag een samenwerking aangegaan met Pansa Industries NV, een dochteronderneming van Pansa Group of Companies NV. Het doel daarvan is om de agrarische sector, maar vooral de voedselverwerking, in het binnenland te ondersteunen. Die samenwerking heeft op dinsdag 2 mei vorm gekregen met de ondertekening van een intentieverklaring op het ministerie tussen Maurino Pansa (CEO Pansa Indrustries) enerzijds, en Wilco Finisie (directeur RO), na machtiging door minister Edgar Dikan van RO.
,,We hebben de afgelopen tijden machines ontwikkeld voor de foodprocessing en agroprocessing,” zegt Pansa over de machines die allemaal in de machinewerkplaats, Pansa workshop, zijn vervaardigd. Pansa Industries heeft onder meer naam gemaakt met de fabricage van onder meer: cassaveraspmachines, notenkrakers (voor de productie van maripa-, awara- en cocosolie) en mobiele rijstpelmolens (voor de hooglandrijstbouw): ,,Deze samenwerking komt dus op het juiste moment om de ontwikkeling te boosten en de voedselproductie in het binnenland goed op gang te brengen.”
,,Voor ons is dit een mijlpaal, tevens een historisch moment. We zijn sinds ons aantreden bezig om het ministerie een moderner gezicht te geven, maar ook om inhoud te geven aan de PPP-gedachte, hetgeen staat voor Public Private Partnership,” aldus de minister. De bewindsman zegt ervan overtuigd te zijn dat de overheid alleen geen ontwikkeling kan brengen, maar dat er samen met de private sector moet worden gewerkt om dat doel te bereiken. Het aangaan van strategische partnerschappen moet in dat kader worden geplaatst. Het partnerschap met Pansa Industries biedt de mogelijkheid om de door het ministerie beoogde doelen in versneld tempo te halen. Minister Dikan was onder de indruk van een presentatie verzorgd door Pansa, voorafgaand aan de ondertekening: ,,Eigenlijk gaat hiermee een wereld open voor het ministerie, aangezien Pansa Group of Companies beschikt over een heel groot nationaal en internationaal netwerk.”
Finisie: ,,Met deze ondertekening wenst het ministerie een signaal te geven dat de fase is aangebroken om uitvoering te geven aan gemaakte plannen.” De RO-directeur zegt in een toelichting dat de samenwerking zich vooral zal richten op het ondersteunen van kleine ondernemers in het binnenland. Volgens hem zijn er genoeg kleine ondernemers in het binnenland die een duw in de rug nodig hebben in de economische activiteiten die zij vanouds ontplooien, zoals landbouw en veeteelt. De bijdrage van Pansa Industries zal deze ondernemers helpen om meer te produceren en meer te verdienen, waardoor de gemeenschappen op termijn steeds minder afhankelijk zullen zijn van de overheid. Het plan past in de manier waarop het ministerie denkt de armoede te bestrijden in verschillende regio’s. Finisie zegt dat het ministerie faciliterend zal zijn en alle beschikbare mogelijkheden zal aanwenden als aanvulling op de bijdrage van de Pansa Group. ,,We zullen samenwerken naar verbetering van de productieomstandigheden van de kleine ondernemers. We denken aan de producenten van bijvoorbeeld maripaolie. We moeten uiteindelijk machines fabriceren, die ervoor zorgen dat de mensen in minder tijd en met minder arbeid toch een hogere productie halen. Op het ogenblik neemt de productie in het binnenland zoveel arbeid en zoveel tijd in beslag, dat de productiekosten enorm oplopen.”
De intentieverklaring legt ook de basis voor trainingen en begeleiding van de doelgroep door Pansa Group. Het ministerie zal al de activiteiten die deel uitmaken van de intentieverklaring monitoren en controleren of ze inderdaad worden uitgevoerd volgens afspraak en in lijn met het beleid van het ministerie.

 

NIEUWSBERICHTEN