vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Ministerie van Regionale Ontwikkeling installeert gekozen DR en RR leden

03-07-2015

Bij de verkiezingen van 25 mei j.l. zijn leden voor het Parlement en voor de Districtsraad (DR) en Ressortraad (RR) gekozen. Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft op 15 juni 2015 de uitslag van de verkiezingen bindend verklaard. Het is een wettelijke verplichting om na het bindend verklaren van de verkiezingen, binnen een termijn van 30 dagen de gekozen parlementariërs en Districts- en Ressortraadsleden te installeren. De minister van Regionale Ontwikkeling heeft de verantwoordelijkheid om de DR en RR leden te beëdigen en te installeren. In het hele land zijn er in totaal 116 districtsraadsleden en 752 ressortraadsleden. De DR en RR leden hebben ook een belangrijke rol te vervullen in de keuze van de president. Wanneer de president niet gekozen kan worden in de Nationale Assemblee, omdat er geen vereiste tweederde meerderheid is, zal de president gekozen moeten worden door de parlementariërs en de DR en RR leden in de Verenigde Volksvergadering (VVV).
Op 7 juli zal er een aanvang worden gemaakt met de beëdiging en installatie van DR- en RR leden, waarbij Paramaribo op deze dag aan de beurt is. Het aantal DR en RR leden voor Paramaribo bedraagt respectievelijk 21 om 200. Paramaribo telt 12 ressorten. De nieuwe DR en RR leden moeten na de installatie direct hun eerste vergadering houden, waarbij de geloofsbrieven worden onderzocht en een voorzitter, ondervoorzitter en secretaris wordt gekozen. De nieuwe DR en RR leden krijgen een nieuwe badge. Dit om te voorkomen dat de gewezen DR en RR leden die hun badge niet hebben ingeleverd, onrechtmatig gebruik hiervan kunnen maken. De DR en RR leden komen in aanmerking voor een maandelijkse vergoeding. Het uitbetalen van deze vergoeding valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Regionale Ontwikkeling.
De DR en RR leden zullen verder worden voorzien van de nodige wettelijke regelingen die nodig zijn voor het uitoefenen van hun taken. De voorbereidingen worden in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken getroffen.
Hier een overzicht van de dagen waarop de DR en RR leden van de verschillende districten worden geïnstalleerd:

No       DATUM                     DISTRICT                            LOCATIE

1.        7 juli 2015                 PARAMARIBO                    CONGRESHAL


2.        8 juli 2015                WANICA                                LSB STADION


3.       10 juli 2015               NICKERIE                             CCN


4.        9 juli 2015                CORONIE                              MULTI FUNCTIONELE ZAAL


5.      13 juli 2015               SARAMACCA                        MULTI FUNCTIONELE ZAAL


6.      15 juli 2015               COMMEWIJNE                      EXPRESS HALL


7.       16/17 juli 2015        MAROWIJNE                          IWAMAR CENTRUM


8       20 juli 2015               PARA                                       MULTI FUNCTIONELE ZAAL


9.      22 juli 2015               BROKOPONDO                     MULTI FUNCTIONELE ZAAL


10.    27 juli 2015               SIPALIWINI                            CONGRESHAL

 

NIEUWSBERICHTEN