vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
REGIONALE ONTWIKKELING


Motivatiedag Coronie en Saramacca

22-04-2013

In de ambtswoning van de districtscommissaris te Totness, Coronie heerst er een sfeer van trots onder de ambtenaren van beide districten. Heel gezellig bluffen zij elkaar over de sterke punten in hun district. En ze hebben hun districtscommissaris (DC) aan hun kant. "Saramacca heeft de enige tempe- en tahoefabriek", brengt een bestuursambtenaar van Saramacca naar voren. "Coronie heeft de zoetste vruchten" zegt iemand van Coronie.

Op vrijdag 19 april heeft het decentralisatie projectbureau (DLGP) in het district Coronie een motivatiedag georganiseerd voor de districten Saramacca en Coronie. Er zijn verschillende presentaties gehouden ter afsluiting van een serie trainingen voor 50 ambtenaren van beide districten. De trainingen begonnen in oktober 2012 en werden in januari afgerond. De onderwerpen bij de training waren onder andere: decentralisatie, burgerparticipatie, communicatie en meerjaren ontwikkelingsplanning. De trainers zijn afkomstig van het DLGP en het Ministerie van RO.

Iris Gilliad, Manager Burgerparticipatie bij het decentralisatie bureau, geeft een samenvatting van de trainingen. Zij legt de nadruk op de rol die nu verwacht wordt van de bestuursambtenaren.

DC Aroenkoemar Ramdhani van het district Saramacca vertelt over zijn succesvolle watersportactiviteit in september 2012. Hoe actoren met elkaar moeten samenwerken, het hebben van een goed draaiboek, mobiliseren van fondsen, het belang van monitoring, enzovoorts. De DC's en hun staf spelen een vooraanstaande rol bij de organisatie van Carifesta in augustus. In dit verband is de DC gevraagd een uiteenzetting te geven over het belang van samenwerken voor de bestuursdienst. Hij gaf ook aan dat zij die hun werk goed doen binnen de organisatie, een schouderklopje verdienen.

DC Harrold Sijlbing laat zijn licht schijnen op het cultureel erfgoed van Coronie; bestaande uit monumentale gebouwen, zang, dans, fruit, etc., de betekenis voor de ontwikkeling van Coronie en dat conservering van belang is voor het nageslacht, de identiteit, de waardigheid en de duurzaamheid. "Wist u dat u 40-50 jaar geleden met kokos naar de winkel kon als ruilmiddel? Wilde u een stukje batjauw, dan kon u naar de winkel gaan met 4-5 kokosnoten" zei de DC.

Bas Ahmadali, directeur DLGP, benadrukt het belang van de inter-districten samenwerking en de capaciteitsversterking die beide districten ondergaan met decentralisatie. "Het cultuur aspect zit niet in het DLGP programma, maar uw evenementen moeten zorgdragen dat de ontwikkelingsdoelen gehaald worden", zegt Ahmadali. Verder belicht hij zijn ervaring met sport, spel en cultuur voor de ontwikkeling van het district Saramacca uit de periode dat hij DC was in dit district.

Roy Silos; initiatiefnemer van een meerjarenSrananpasi 2025ontwikkelingsstrategie, legt het verband tussen cultuur en ondernemerschap. Binnenkort wordt er een scan van de potenties van beide districten gemaakt op de gebieden cultuur en sport, tuinbouw, toerisme en technologie en het creëren van nieuw ondernemerschap.

Tussendoor werd het geheel opgeluisterd met 'districtsliedjes' gebracht door de deelnemers. Ook hebben de deelnemers in werkgroepen nagedacht over hoe zij hun district willen promoten en tekeningen gemaakt hoe zij hun district in 2025 willen zien. Het geheel werd afgesloten met de uitreiking van de certificaten.

NIEUWSBERICHTEN