Overheid


Nationale Commissie en Stichting 10 oktober weer op één lijn

17-10-2017

Partijen hebben elkaar plechtig beloofd alles te zullen doen om in de toekomst de herdenking en viering van deze bijzondere dag weer gezamenlijk te doen, zoals dat ook al het geval was de afgelopen jaren. De huidige minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan, die zich vanaf zijn ministerschap enorm heeft ingezet voor een geïntegreerde herdenking en viering van de vredesverdragen met de verschillende marronstammen, was ook aanwezig tijdens de bespreking tussen beide partijen. Minister Dikan heeft partijen gewezen op de rol van de overheid in het geheel, het belang van openheid en transparantie naar elkaar toe bij het nemen van besluiten in het kader van de herdenking en viering van de dag van 10 oktober.

De stichting 10 oktober 1760 had in aanloop naar de Herdenking en Viering Ondertekening Vrede met de Marrons besloten enkele activiteiten zelfstandig te organiseren, een mogelijkheid die overigens openstond voor alle organisaties. De afzonderlijke berichtgevingen hebben nogal voor verwarring gezorgd in de samenleving in het algemeen en bij de marrongemeenschap in het bijzonder.

Ondanks die verwarringen hebben de activiteiten van de Nationale Commissie veel mensen in beweging gebracht, zowel bij het plengoffer in de ochtend te Nyun Combe, de bloemenhulde bij het monument van het Plein van 10 oktober 1760 , de prodo waka door de binnenstad, gevolgd door een volksfeest in de Palmentuin. Vermeldenswaard is dat bestuursleden van de Stichting 10 oktober 1760 bij al de bovengenoemde activiteiten van de Nationale Commissie aanwezig waren. De Nationale Commissie, voorgezeten door mr. Wensley Misiedjan (directeur Duurzame Ontwikkeling Afro Surinamers Binnenland), brengt dank uit aan de commissieleden en aan alle andere die hebben bijgedragen aan dit succes. De Nationale Commissie kijkt uit naar een bredere herdenking en viering van de ondertekening van de vrede met de verschillende Marronstammen in het binnenland de komende jaren.

 

NIEUWSBERICHTEN